Erik Solheim til Arbeidsmiljøkongressen

Tekst: Grethe Ettung (2008)
– Det er på høy tid å melde seg på som deltaker til årets store begivenhet; Arbeidsmiljø­kongressen i Bergen, sier program­komitéens leder, Petter Wildhagen.
Utviklingsminister Erik Solheim er en av kongressens 50 foredragsholdere. Han er medlem av en internasjonal arbeidsgruppe som arbeider med utfordringer knyttet til internasjonal migrasjon av helsearbeidere. Nylig besøkte han Haukeland sykehus hvor han møtte tre helsearbeidere som deltar i et utvekslingsprogram i regi av Fredskorpset. Bahati Abradha Charokiwa og Erasto Swai fra Tanzania og Tadesse Gemechu Bekesha fra Etiopia, tar med seg kunnskap og erfaring fra blodbanken og fra avdelingen for teknisk vedlikehold på Haukeland sykehus når de reiser hjem etter ett års opphold i Bergen.  – Det er positivt å se prosjekter som bidrar til å styrke kompetansen til helsearbeidere i utviklingsland, uttalte utviklingsministeren.

Brain drain
Årsakene til mangel på helsepersonell i utviklingsland er mange. En av grunnene kan være manglende investering i helsesektoren over lang tid og pågående forsøk på å holde landenes offentlige utgifter nede. En annen årsak kan være flukt av fagfolk, såkalt brain drain, både fra landsbygda til byene, og til andre land. Studier viser at mange helsearbeidere fra utviklingsland selv ønsker å arbeide i egne land, dersom forholdene og framtidsmulighetene hadde vært bedre. Solheim hevder at Norge og resten av det internasjonale samfunnet må komme med konkrete løsninger. Han mener at en kraftig økning i utdanning av helsepersonell, er noe av det viktigste vi kan bidra med. Samtidig som det internasjonale samfunnet må få på plass regler som hindrer tapping av helsepersonell fra utviklingsland.

Utfordringer og dilemmaer
Norge vil ha behov for innvandrere for å tilføre det norske samfunnet viktig kompetanse og dekke arbeidskraftbehov i flere sektorer, samtidig som det er viktig å være oppmerksom på hvilke ressurser man tapper «avsenderlandene» for. Uansett hvor mye penger som blir sendt tilbake kan det aldri gjøre opp for mangelen på kvalifisert arbeidskraft. På Arbeidsmiljøkongressen i Bergen, 15.-17. oktober vil Solheim debattere utfordringer og dilemmaer ved import av arbeidskraft til Norge. Les hele kongressprogrammet på: www.arbeidsmiljo.no

Personvern og cookies