Erik Edsberg

Tekst: Turid Børtnes (2006)

Erik Edsberg, direktør ved Arbeidsmiljøsenteret fra 1985 til sommeren 1988.

– Hva var de viktigste arbeidsoppgavene for Arbeidsmiljø­senteret i din tid som leder?
– Økonomien. Arbeidsmiljøsenteret var i en økonomisk krise fra tidlig på åttitallet. Å skaffe senteret en stabil økonomi overskygget det meste, sier Erik Edsberg, tidligere professor ved NTH og Norges Landbrukshøgskole. Beinhard økonomisk styring ga resultater og senteret hadde en «hyggelig» økonomi da Edsberg sluttet. – Arbeidsmiljøloven var fortsatt ganske fersk og det knyttet seg store forventninger til kravet om formell utdannelse for verneombud. Dette var en mulighet vi dro nytte av gjennom tilbud om kurs. I tillegg kjørte Edsberg i flere år en vernelederutdannelse på Lillehammer for forsvaret. Etter hvert ble også oljeselskapene gode kunder. – Vi var partsnøytrale, det tror jeg var en viktig årsak til at både forsvaret og oljeselskapene valgte oss.

– Hva vil du si om utviklingen i arbeidslivet i løpet av disse årene?
– Jeg tror at arbeidslivet er blitt tøffere. Jeg synes også at politikerne serverer mye tomt prat om arbeidslivsspørsmål. Edsberg trekker frem de eldres situasjon på arbeidsmarkedet. – Det snakkes mye om betydningen av at eldre arbeidstakere står i arbeid så lenge som mulig. I realiteten viser det seg at arbeidsmulighetene er svært dårlige for arbeidstakere over 50 år. Det er beklagelig at arbeidslivet går glipp av svært mye kompetanse og stabil arbeidskraft på den måten. Det er også blitt mindre fokus på det gode verktøyet internkontroll (IK) de siste årene. En annen stor forandring fra åttitallet er at det legges mer vekt på psykiske arbeidsforhold i dag. Det fysiske arbeidsmiljøet i Norge er meget bra sammenlignet med mange andre land. Nå har de psykiske faktorene seilt opp som ledende problemområder, men det ligger utenfor min kompetanse.

– Har du fulgt med på hva som skjer i Arbeidsmiljøsenteret nå?
– Nei, jeg kan ikke si det, men jeg har vært på besøk hos dere for å få en prat med gamle kjente.

Personvern og cookies