Ergonomipris til Tromsø-studenter

(2002)

De to fysioterapeutstudentene Ragnhild B. Straume og Elisabeth B. Olsen ved Høgskolen i Tromsø har vunnet en ergonomipris for sin noe spesielle prosjektoppgave: «Hodebæring i Zimbabwe – hvordan påvirkes kroppen?».

Det er bedriften Savo as som hvert år deler ut en ergonomipris til fysioterapeut- og ergoterapeutstudenter som har skrevet den beste fordypningsoppgaven innen forebyggende arbeid. Studentene har gjennomført et feltarbeid i Zimbabwe ut ifra problemstillingen «hvilken innvirkning har hodebæring på kroppsholdning og bevegelsesmønstre hos to landsbykvinner i Zimbabwe, og hvordan påvirker dette belastningsforholdet i kroppen?». En forenklet konklusjon er at belastningen fra hodebæringen i stor grad overføres til nedre deler av kroppen, og at nakkemuskulaturen mestrer belastningene og reduserer skadevirkningene. Problemene oppstår i rygg, hofter og knær. I juryens begrunnelse heter det at oppgaven gir en grundig fremstilling av et tema som er spennende og nytt. Dette er et emne som er meget aktuelt i den kulturen studentene har besøkt, nemlig Zimbabwe. Besvarelsen viser at vi har noe å lære av andre kulturer. Samtidig som innholdet er faglig godt, er oppgaven kreativ og lett tilgjengelig for leseren. Den teoretiske tilnærmingen er bred og godt dokumentert.
Personvern og cookies