Er senior god butikk?

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

Seniorkalkulatoren hjelper deg med å regne ut om det er lønnsomt å beholde seniorene i bedriften.

Koster det mer å beholde en senior enn å ansette en yngre medarbeider, det prøver seniorkalkulatoren å hjelpe deg med å finne svaret på. Senter for seniorpolitikk, som er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av seniorpolitikk, står bak nett-tjenesten. Senteret er blant annet utpekt av myndighetene til å koordinere «Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet», en plan for hvordan arbeidslivet kan legge til rette for at eldre velger å fortsette i arbeid fremfor å pensjonere seg tidlig. På kalkulatoren kan du velge mellom offentlig og privat sektor, rekruttering eller avvikling av virksomheten. Så klikker du deg steg for steg gjennom diverse kostnader du kan regne med å få hvis du velger å la senior gå for heller å ansette en junior. Du beregner trolige utgifter på hvert punkt, kalkulatoren gir deg totalutgiftene til slutt. Du får rekrutteringskostnader som annonsering etter nye ansatte og vurdering av søknader og intervjuer. Opplæringskostnader og oppfølging i prøveperioden kan du regne med. Tap av effektivitet før den nyansatte har kommet seg ordentlig inn i jobben. Du kan risikere utgifter til både tjenestepensjon og AFP til senioren som sluttet. I tillegg kan du klikke deg inn på råd og verktøy, hvor du kan lese rapporter og artikler om utgifter ved å miste seniorarbeidere. Arbeidsmiljø nr 7 – 2005

Personvern og cookies