Er norsk lederstil for feminin?

(2012)
En tredjedel av norske arbeidstakere gir sin nærmeste leder strykkarakter. Det vil si at 900.000 mennesker daglig møter dårlig lederskap, hevder daglig leder Even Bolstad i HR Norge. Vil du høre mer om Bolstads lederfilosofi må du melde deg på Arbeidsmiljøkongressen 17.-19. oktober.

Even Bolstad viser til en undersøkelse fra European Employee Index (EEI) i 2012 som antyder at feminiseringen av norsk lederstil kan ha gått for langt.
– Det er grunnleggende godt at feminine verdier, slik som omsorg, støtte og tillit er til stede. Verdier vi for all del må videreføre. Spørsmålet er om dette har gått på bekostning av det som i kulturforskningen beskrives som maskuline verdier, slik som høye personlige mål og suksessorientering, uttaler Bolstad.
På Arbeidsmiljøkongressens sesjon 6 vil Even Bolstad holde et foredrag med tittelen: «Tydelig lederskap – hva er det?». På HR Norges nettsider uttaler han at «…Dårlig lederskap påvirker i meget sterk grad arbeidsgleden…Amerikansk lederkultur er ofte fremholdt som en motpol for skandinavisk ledelse. Det viser seg imidlertid at selv om amerikanske ledere ikke får toppkarakter på noen områder, så rangerer deres medarbeidere dem høyere enn nordmenn rangerer sine ledere på tre av fire egenskaper.»

Rammer bedriftsdemokratiet
Arbeidsmiljøkongressens sesjon 6 ser ut til å bli svært spennende. Nestleder Tor Hæhre i organisasjonen Lederne er ikke helt enig med Even Bolstad.
Hæhre sier at «… personalavdelingen tradisjonelt har vært et bindeledd mellom bedriftens ansatte og ledelse. En undersøkelse, gjennomført av De Facto, viser at innføringen av strategisk HR i norske bedrifter svekker de ansattes posisjon overfor toppledelsen… Flere norske ansatte opplever at personalavdelingen erstattes med amerikanskinspirerte Human Resources-avdelinger».
Hæhre mener at ukritisk adopsjon av amerikanske HR-modeller vil gå kraftig ut over bedriftsdemokratiet, noe som heller ikke tjener bedriften.

Nordisk modell
Foredragsholderne i sesjon 6 vil drøfte den nordiske modellen, hvor trepartssamarbeidet står sentralt opp mot såkalt «hard HR», som setter styringsretten og prestasjoner i sentrum. NTNU-forsker
Den tredje foredragsholderen er forsker Kristian Mjøen fra NTNU. Han vil bidra med grundig kunnskap om organisasjonsutvikling og ledelse.
Kongressdeltakerne i salen blir invitert med på den spennende debatten om lederskap.

Informasjon om hotell og påmelding finner dere her, Vi kan også kontaktes via kurs@arbeidsmiljo.no eller på telefon til Eva Vandeskog på tlf. 55559300.

Personvern og cookies