Er du klar for kick off på jobben?

Er du klar for kick off på jobben før høsten setter inn?

 

Er det planlagt sosiale tiltak som skal sveise teamet sammen slik at dere får utviklet det sosiale limet på arbeidsplassen og derigjennom blir effektive i arbeidet fram mot jul? Skal det bli kick off med god mat og drikke og festlig samvær?

Er det tatt høyde for at dette skal være et trygt og godt sted å være for alle kollegene?

De fleste gleder seg til slike arrangementer. Samtidig er det mange som kjenner på en uro knyttet til disse sammenkomstene.

I følge Folkehelserapporten 2014 får mellom 10 og 20 % av den norske befolkningen en ruslidelse i løpet av livet. Det er mellom en av 5 og en av 10 av oss. Det vil si at på alle arbeidsplasser av en viss størrelse finnes det mennesker som har utfordringer knyttet til rusmiddelbruk. Disse menneskene har pårørende som også blir berørt av ruslidelser. Dette er med andre ord ei folkehelseutfordring.

Både arv og miljø har betydning for utvikling av ruslidelser. Arven til våre kolleger får vi ikke gjort noe med. Miljøet kan vi derimot påvirke.

En vesentlig del av alkoholkonsumet i Norge foregår i jobbrelaterte sammenhenger.

Julebord – Sommeravslutning – Lønningspils – Fredagspils – Vinlotteri

Det er i teorien frivillig å delta disse evenementene, men du blir gjerne sett rart på dersom du ikke dukker opp. Eller dersom du kommer, men ikke rører alkohol. I noen virksomheter er du uten karrieremuligheter dersom du ikke deltar på onsdagspilsen. Det er der de reelle beslutningene tas.

Dette koster norske arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidstakernes pårørende dyrt.

 

Har dere et bevisst og fornuftig forhold til jobbrelatert alkoholbruk i virksomheten der du jobber? Trenger dere å endre på noe?

 

Hvordan kan dere fortsette å hygge dere sammen og skape gode opplevelser på en inkluderende måte så alle kan glede seg til kick off?

Jeg anbefaler å gå inn på www.akan.no og se nærmere på verktøyene «balance», «dialogverktøy» og «dilemmaverktøy».

 

 

 

 

Kari Witsø
Seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret kari@arbeidsmiljo.no

 

 

Personvern og cookies