Enormt behov for arbeidslivs-telefonen

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

– Svartjenesten Telefon for arbeidslivet har hatt svært stor pågang de månedene den har vært i drift siden prosjektet startet i april i år, opplyser prosjektleder Bente R. Tangen. Oppringninger fra fortvilte mennesker som føler at de er i ferd med å bli presset ut av jobben sin, viser hvor mye arbeidslivet betyr for folk flest.

Temaene innringerne tar opp varierer svært, men det går som en rød tråd gjennom mange av henvendelsene at mange savner tilbakemelding på arbeidet de utfører og respons fra arbeidsgiver.

– Arbeidsgiver, bry deg!
– Arbeidsgiverne må bry seg mer, vise arbeidstakerne at de tar problemer i arbeidsforholdet på alvor. Hvis de overser eller bagatelliserer det arbeidstakerne opplever som problemer, blir den nødvendige tilliten etter hvert borte. Forhold som det lett kunne ryddes opp i ved at arbeidsgiveren tok tak i saken, vokser seg store og nesten uløselige fordi de bare blir liggende. Tangen har mange eksempler på arbeidstakere som fullstendig mangler tilbakemeldinger på jobben de gjør eller som får vage insinuasjoner eller hentydninger om ting som burde vært gjort annerledes. De blir usikre, går og lurer på om de gjør noe feil og blir alt annet enn produktive. Mange prøver forgjeves å få et svar på hva som er galt.

Alene med problemene
Arbeidslivstelefonen har fått henvendelser fra personer som har vært borte fra jobben på grunn av sykdom i månedsvis uten å høre en lyd fra arbeidsgiveren sin. De føler at det blir verre og verre å ta kontakt med arbeidsplassen og vet til slutt ikke hvordan de skal klare å vende tilbake til arbeidet. – Jeg sier til alle som har en lengre sykmelding at de må ta kontakt med arbeidsplassen sin og snakke med kolleger og sjefer. Det kan føles vanskelig, men all statistikk viser at de som ikke har en slik kontakt står i fare for å falle helt utenfor arbeidslivet. Tangen har inntrykk av at det særlig er ved sykdom med psykososiale årsaker at kontakten mellom arbeidstaker og arbeidsplass svikter. Når ting blir for vanskelig kan det toppe seg for enkelte og ende med en sykemelding. Desverre ser det ut som om mange sjefer mener at saken er løst i og med at den som har hatt problemet er borte, særlig hvis vedkommende slutter i jobben. – Mange arbeidsgivere er nok tilbakeholdne i god mening, de tror at arbeidstakeren vil være mest mulig i fred og ikke ha noe med dem å gjøre i sykemeldingsperioden. Ta kontakt likevel, vis at dere er opptatt av hvordan det går med vedkommende. Da blir det mye lettere å finne løsninger på problemene senere.

– Urovekkende
Telefon for arbeidslivet, som prosjektet heter, er et samarbeid mellom Mental Helse Norge og Arbeidstilsynet. Den er åpen tre ganger i uka, 5,5 timer hver gang og har foreløpig fått økonomisk støtte for tre år. – Pågangen har vært urovekkende stor, fra telefonen åpnet i begynnelsen av april til slutten av august hadde over 270 personer ringt inn, opplyser Bente R. Tangen. Hun er stort sett alene om å svare med noe avløsning fra Arbeidstilsynet, så dette er maksimalt av hva hun rekker innenfor de tilmålte timene. Tangen mener at det absolutt er et behov for et fast offentlig opplegg på dette området og at det haster. Tiltaket går også rett inn i målsettingen for det inkluderende arbeidsliv.

Tilbudet må utvides
– Vi bør ha en slik tjeneste i offentlig regi med en rekke fagpersoner tilgjengelig, for eksempel innen trygdeetat og Aetat. Erfaringen viser at svært mange ikke får de svarene de har behov for når de henvender seg til forskjellige hjelpeinstanser, de får ofte bare svar på deler av problemet, helheten mangler. Alle typer mennesker bruker telefontjenesten. I tillegg til arbeidstakere kan det være ektefeller, fedre eller annen familie som gjerne vil hjelpe et familiemedlem med problemer i jobben. Ansatte i bedriftshelsetjenesten ringer også for å drøfte vanskelige saker. Mange gir uttrykk for at de setter stor pris på å få snakke med noen om det som er vanskelig. Bente R. Tangen synes det er svært givende å kunne hjelpe, men helst hadde hun sett at arbeidslivet var slik at denne tjenesten var overflødig.

Personvern og cookies