Enklere regler

Tekst: Mats Løvstad (2011)
Mindre tid på administrative oppgaver, og mer på drift og utvikling, skal føre til store innsparinger.
Regjeringen har nå lansert nettstedet EnklereRegler.no, der de ber om ideer og innspill for å redusere de lovpålagte administrative kostnadene. Hovedtanken er å gjøre regelverket enklere for norsk næringsliv, slik at bedrifter kan bruke mindre tid på administrative oppgaver som er pålagt dem i lover og forskrifter, og mer på å drive og utvikle virksomheten.
– Målet er å redusere kostnadene med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015. For å nå dette målet, trenger vi dine innspill, skriver nærings- og handelsdepartementet på sine nettsider.

NHO jubler

Dette er musikk i ørene til blant annet NHO, som i årevis har kjempet mot det de beskriver som «skjemaveldet».
– Nå har bedriftene en direktekanal for å melde inn gode ideer, og dette må de benytte seg av, sier gullsmed Thomas Heyerdahl, som leder NHOs Utvalg for mindre bedrifter.
NHO-sjef John G. Bernander har allerede sendt inn et forslag, der han tar til orde for å halvere oppbevaringstiden for regnskapsmateriale. I forslaget argumenterer Bernander blant annet for at dette kan medføre en mulig besparelse på opp mot 300 millioner kroner.

Godt i gang

Departementet har kartlagt de administrative aktivitetene som næringslivet må utføre for å etterleve regler og forskrifter. Ressursbruken blir anslått til omtrent 54 milliarder kroner (2004-kroner). En oppdatering i 2009 viste at bedriftenes ressursbruk har holdt seg på omtrent samme nivå siden 2004. //

Personvern og cookies