Enkle ting senker sykefraværet

Tekst: Christer Pedersen (2002)

 

Tromsø Skipsverft gjennomførte flere endringer i det fysiske arbeidsmiljøet som bidro til å øke trivselen på arbeidsplassen. Ifølge Roy Andersen var det små ting som trengtes for å gi store resultater.

Blant tiltakene som ble gjennomført kan nevnes Kullfilter på drikkevannskranene. Dette ga bedre og renere drikkevann. Frisk luft i kantina og garderober. De ansatte hadde klaget på dårlig luft, og etter at det ble innført ordning med utluftning hver dag endret klimaet seg i positiv retning. Nye friskluftmasker som det er lettere å puste gjennom. Førte til økt bruk av maske ved støvende arbeid. Nye kjeledresser med plass til kne- og albueputer. De gamle kjeledressene var for trange. Lettere hjelmer. Skipsverftet har kjøpt inn nye hjelmer som er 80 gram lettere. Disse har ført til mindre slitasje på nakkemusklene. Lettere sveiseutstyr og verktøy. Det nye utstyret er også smidigere og lettere å håndtere for de ansatte. Dette har ført til mindre slitasje på armer og skuldre. Men det er ikke bare de fysiske forholdene som er endret. Også holdningskampanjer og økt medvirkning fra de ansatte har gitt resultat, mener Roy Andersen. De ansatte har fått større innflytelse over utformingen av arbeidsdagen. Hvordan og hvorfor arbeidet organiseres på en viss måte er mer opp til den enkelte arbeider. Fokus på bruk av verneutstyr. Verftet har gjennomført holdningskampanjer for å få opp bruken av verneutstyr, noe som har gitt resultat i mindre arbeidsskader. Økt ansvar for den egne helsestatusen. Dersom de ansatte har plager på arbeidsplassen er det «lov» å ta det med ro og ta flere pauser. Det er også «lov» å be andre om hjelp.

Personvern og cookies