Enkle Norge

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Synes du det norske velferdssystemet er komplisert, kan du trøste deg med at du ikke bor i Frankrike.

Ny forskning viser at norske velferdsordninger er forholdsvis enkle og oversiktlige.
– Norge skiller seg klart ut. Vi har en relativt enkel stønadsstruktur, enkle administrative nivåer og en enkel arbeidsdeling mellom stat og kommune, uttaler HiO-professor Einar Øverbye på høgskolens nettsider.

– Ville blokkert NAV-reformen
Han er en av de norske bidragsyterne til forskningsprosjektet, og fremhever som eksempel at Norge bare har èn sosialhjelpsordning som gjelder alle grupper. Frankrike har åtte. Norge har også bare en arbeidsledighetstrygd, og en sykelønnsordning.
– NAV-reformen ville vært en umulighet i de fleste europeiske land. Det er altfor mange aktører som ville hatt et ord med i laget, sier Øverbye.

Velferdsstat i endring
Likevel likner vi stadig mer på resten av Europa.
– Vi ser mer såkalt samstyring mellom stat, kommune og frivillige organisasjoner. Dette er en virkelighet som de fleste land i Europa har hatt lenge, og som i økende grad også preger Norge, forklarer Øverbye.
HiO-professoren mener den store utfordringen i årene fremover kommer når det blir færre ressurser å kjempe om. I finanskrisens kjølevann har de fleste europeiske land våknet opp til en ny økonomisk og politisk virkelighet.
– Storbritannia har varslet dramatiske kutt i offentlige utgifter, og den store øksa er hentet frem i en rekke andre store land, sier han.
På toppen kommer eldrebølgen som vil gi økt behov for velferd. Den utviklingen rammer også Norge.
– De neste 40 årene i velferdsstaten blir en historie om stadig økende behov og begrensede ressurser. Det betyr tøffere prioriteringer, advarer Øverbye.

Voksende mistro
Han trekker frem Italia som eksempel på et land preget av gjensidig mistro mellom ulike forvaltningsnivåer, og mellom private og offentlige aktører. Denne mistroen er også til stede i Norge, ifølge Øverbye.
– Det er nok å se på den kontinuerlige debatten om øremerking av midler versus generelle rammetilskudd. Kommunene mener de blir tildelt stadig nye oppgaver, men uten nok ressurser til å gjennomføre dem. Hvis den typen argumenter ikke møtes av staten, kan det fort låse seg, sier han.

– Bør skynde oss langsomt
Øverbye tror derfor vi kan ha mye å lære av europeiske land som har lang tradisjon for å håndtere mer kompliserte velferdssystemer.
– Sveits har fått til dette, til tross for en rekke ordninger for ulike grupper og religioner. Det handler mye om respekt og tillitt. Om å skape en gjensidig forståelse og god vilje mellom de ulike nivåene, sier han.
Men den norske enkelheten må vi ikke miste.
– Vi bør skynde oss langsomt med å løse opp i velferdsordningene, anbefaler Øverbye.

Personvern og cookies