Enighet om fri for syke foreldre

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Det ser ut til at det går mot en bred politisk enighet om at ansatte skal få fri for å pleie syke foreldre slik de allerede har for å ta seg av syke barn. 

For et par år siden fremmet daværende LO-leder Gerd-Liv Valla et forslag om at arbeidstakere med syke foreldre skal ha samme ordning som foreldre med syke barn. – Forslaget ble tatt opp i arbeidslivspolitisk råd og i samarbeidsutvalget med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, opplyser LO-sekretær Trine Lise Sundnes. Der er saken fortsatt til behandling. Nå har Høyres omsorgsutvalg kommet med det samme forslaget og fått gjennomslag på Høyres landsmøte i tillegg til støtte av Senterpartiets helse­politiske talsmann. Det er Trine Lise Sundnes glad for, men hun undrer seg over at forslaget presenteres som noe nytt. – Jeg stusser over Høyre. Partiet har hatt mange år på seg til å fremme denne saken, men når det er sagt så er det ikke noe bedre enn at det blir enighet om dette på Stortinget.

Likhetsprinsipp
Sundnes forklarer at LO tok opp saken på bakgrunn av flere henvendelser fra medlemmer, som mente at dette handlet om et likhetsprinsipp siden det allerede var lovregulert at foreldre med syke barn kan få fri fra jobben. – Vi synes også at det er viktig å legge til rette for et livsfase­orientert arbeidsliv. Alle har foreldre, og svært mange arbeidstakere som kommer litt opp i årene kan oppleve at en eller begge foreldrene blir rammet av sykdom. Dagens lovverk gir, som hovedregel, arbeidstakere rett til ti dager fri med lønn for å ta seg av syke barn. En far eller mor som er alene om omsorg­en, har krav på det dobbelte, det vil si 20 dager fri. Foreløpig har ingen av partene avklart hvem som skal ta regningen hvis forslaget blir en realitet.

Personvern og cookies