Enhetlige tilsyn

(2002)

Det skal ikke være slik at ett tilsyn kan opptre som politi, mens et annet nærmest driver som konsulent. Det er nå vedtatt en felles prosedyre som bestemmer hva som skal inngå i ethvert tilsyn fra HMS-etatene.
Tilsynsetatene for helse-, miljø og sikkerhet gjennomfører hele 60.000 til 70.000 tilsyn årlig. De aller fleste tilsynene er inspeksjoner, markedskontroller og kortere verifikasjoner eller andre kontrolltiltak som ikke tar mer enn en dag. Bare 400 til 500 av tilsynene er systemrevisjoner eller verifikasjoner som tar lengre tid. HMS-myndighetene har satt ned en tilsynsgruppe med representanter fra Direktoratet for arbeidstilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Direktoratet for brann- og elsikkerhet og Oljedirektoratet som har arbeidet for å samordne praksis innenfor tilsyn. Det er vedtatt en felles prosedyre som avgjør hva tilsynet skal omfatte. Dette gjelder uavhengig av hvilken tilsynsmetode som velges eller hvilken etat som har tilsynet. Tilsynsgruppen ledes av Torill Føleide Tandberg fra DBE.
Personvern og cookies