Engelske sikkerhetsuttrykk

(2005)

Næringslivets sikkerhetsorganisasjons (NSO) hjemmesider kan hjelpe den som har behov for engelske ord og uttykk når det gjelder uttrykk om industrivern. Det finner en ved å klikke på det engelske flagget i øverste høyre hjørne på hjemmesiden; www.nso.no For uttrykk om HMS generelt henvises det til lenken til Arbeidstilsynets engelske versjon av HMS-forskriften under NSOs menyvalg Industrivern/NSOs tilsyn eller direkte på Arbeidstilsynets egne hjemmesider. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies