Energibunten

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Åslaug Haga (50) brenner for fornybar energi, romaniserer maktens korridorer, – og savner Landbrukshalvtimen.

– Vi hadde en arbeidsmiljøundersøkelse her nylig, og vet du, det eneste jeg hadde å bemerke var at kaffen kanskje burde vært varmere.
Åslaug Hagas velkjente latter fyller det lille cellekontoret. Vi befinner oss i åttende etasje i lokalene til Norsk Industri, i NHO-bygget på Majorstua. På godværsdager kan Haga nyte Holmenkollbakkens smekre profil. Denne marsformiddagen derimot, tilhyller trinne tåkedotter ovarennet. Oppvokst i landbrukskommunen Nes på Romeriket og bosatt i Ås, trives Haga med å ha et landskap å hvile øynene på. Hun tar seg faktisk tid til å nyte utsikten også, og er glad for kunne leve et liv som ikke lenger består av 24/7-uker, jobbing 24 timer i døgnet, syv dager i uka.
– Nå kan jeg invitere venner, og faktisk vite at jeg er hjemme når de kommer!

Bli med inn i de innerste sirkler

Haga trakk seg som olje- og energiminister og partileder for Senterpartiet i juni 2009. I sin nye jobb, leder hun et treårig prosjekt for fornybar energi. Hun bedyrer at politikken ikke er noe savn. Like fullt er det politikk på høyt nivå romanen I de innerste sirkler handler om.
– Jeg hadde lenge hatt lyst til å skrive en roman, og anledningen bød seg etter at jeg gikk av som statsråd og partileder. Da tok et forlag kontakt. De tente på idèen, selv om de i utgangspunktet ønsket seg en selvbiografi. Forlaget inngikk kontrakt med meg, uten å vite om jeg kunne skrive et ord. Jeg fikk i oppgave å lese, lese og lese. Det gjorde jeg, og studerte setningsbygning og ordvalg inngående.
I Hagas roman er energiminister Ane Smedby hovedpersonen. Hun har tidvis et noe anstrengt forhold til statsminister Carl-Otto Hedenstad.
– Personene i romanen har jeg skrudd sammen sjøl, men du vil nok finne trekk av Åslaug i både Ane og Carl-Otto, innrømmer hun med et smil.
Romanens politikere får gjennomgå. Intriger og maktkamp preger allianse-regjeringens indre gemakker. Pressens nedrige arbeidsmetoder og konsekvensene av disse, blir også behørig beskrevet.
– Som romanforfatter ble jeg både slakta og genierklært av anmelderne, konstaterer Haga. Men det som overrasket henne mest, var i hvor liten grad pressen tok tak i nettopp romanens iboende kritikk av pressen.

Solenergi over en kaffekopp

Hagas romanfigur Ane Smedby, vurderer å trekke seg fra politikken. Sjøl gjorde hun alvor av det, og informerte mediene om at det var en personlig beslutning, styrt av helsa.
I dag er det Norsk Industri som drar nytte av Åslaug Hagas engasjement, energi og kompetanse.
– Å ha en stilling hvor jeg får lov til å konsentrere meg om ett saksfelt er vidunderlig. Som statsråd og partileder måtte jeg forholde meg til et vidt spekter av saker hele tida.
Dette ene saksfeltet dreier seg om fornybar energi og fornybare energikilder som solenergi, vann- og vindkraft, bølgekraft og tidevannsenergi.
Målet for prosjektet Haga leder er å bedre rammebetingelsene for fornybar satsing i Norge.
– Det er støtteordningene som driver markedet. Jeg er opptatt av at norsk indu-stri skal ha tilsvarende gode støtteordninger som det andre land har. Da kan vi konkurrere.
Det ingen ulempe å kjenne miljøet fra innsiden, når et av prosjektmålene er å komme med innspill overfor regjeringen. Et møte med en statsråd over en kaffekopp, er imidlertid ikke nok, ifølge Haga.
– For meg handler lobbysime om å bygge allianser. Allianser mellom industri, miljø-bevegelse og fagbevegelse. Få med engasjerte folk som er interessert i å bidra til endringer. Jeg er overbevist om at det er gjennom bred alliansebygging vi har størst mulighet til å oppnå resultater.

Å velge bort seg sjøl

Hun liker å forholde seg til mennesker, og med et internasjonalt tilsnitt i jobben, får hun anledning til benytte egen kompetanse både innen språk og fag.
Hun berømmer kollegene og arbeidsmiljøet.
– Jeg er resultatorientert, og det å ha faglig sterke kolleger som brenner for arbeidet sitt og som ønsker å dele kunnskapen sin, betyr mye. I politikken var det ikke alltid sånn, der var det mer vanlig å holde kortene tett til brystet.
Som politiker savnet Haga å kunne ta ut det hun kaller den kreative siden av seg sjøl.
– Den største forskjellen mellom statsrådjobben og stillingen som prosjektleder, rent menneskelig sett, er at jeg nå har mulighet til å finne tilbake til mangfoldet i livet mitt.
Haga har holdt foredrag for mange ulike kvinne-grupper det siste året, og snakket om det å være bevisst på hva som betyr noe for en i livet, hva man trenger for å oppleve tilværelsen som meningsfylt.
Selv om hun ikke kjenner seg igjen i Otto Jespersens karakter Tårnfrid, synes hun det har vært krevende og vanskelig å strekke til på alle plan.
– Det har en pris. Heldigvis har jeg vært heldig med ungene, de har vært lettgående. Jeg løste tidsklemma ved å velge bort aktiviteter, venner og meg sjøl. Men et slikt valg gjør at du tåler mindre når presset kommer.

Landbrukshalvtimen

Nå vil hun ta igjen det forsømte. Ikke nok med at hun har skrevet en roman, den norske produsenten Axel Hellstenius har kjøpt rettighetene for å kunne lage film, teater eller radioteater av I de innerste sirkler.
– Veldig artig, konstaterer Haga, og røper samtidig at hun har planer om å skrive en ny roman.
Hvor hun skal legge handlingen denne gangen, vites ikke. Skal hun ta utgangspunkt i egne erfaringer, har hun mer enn nok å ta av. Hva med tida i New York eller kanskje New Dehli?
Da unge Haga søkte Utenriksdepartementet og ble spurt om hvorfor hun kunne tenke seg utenrikstjeneste, var svaret eventyrlyst!
– Ikke noe vits å være taktisk, tenkte jeg, forteller Haga.
Og ansatt ble hun.
Samfunnsengasjementet fikk hun inn med morsmelka. Foreldrene, Hans Haga og Berthe Nilsen, var levende opptatt av politikk og organisasjonsliv. Faren var blant annet formann og generalsekretær i Bondelaget. Barna ble oppdratt til frihet under ansvar. Som tenåring fikk Åslaug være ute så lenge hun ville på lørdagene, på èn betingelse; søndag morgen skulle alle sitte «ferdig stabla rundt frokostbordet klokka ni presis». Da var det nemlig tid for Landbrukshalvtimen!
Lattermild forteller Haga om en til tider møkk-lei-av-Landbrukshalvtimen ung dame.
– Men det seg jo inn etter hvert at dette var et uttrykk for engasjement fra far sin side, noe jeg tror har preget oss ungene i ettertid.

Savner deg

Når Haga skal slappe av lytter hun gjerne til musikk, Hanne Boel og Joe Cocker er to av favorittene.
– Jeg liker de litt rufsete stemmene.
Men hun lar seg også begeistre av klassiske sangere, som Andrea Bocelli.
Selv spiller hun piano og gitar til husbruk.
– Jeg har faktisk kompet et tensingkor.
Glad i bøker har hun alltid vært, og med nyervervet fritid ligger flere romaner og venter på å bli lest. Danske Peter Høeg, tsjekkiske Milan Kundera og indiske Vikram Seth er forfattere hun setter høyt.
Det hender hun leser på toget fra Ski til Oslo, og hjemover igjen; eller bare lar roen senke seg. Forleden dalte en liten gul post-it-lapp ned i fanget hennes idet en medpassasjer gikk forbi. På den sto det: «Savner deg i politikken!»
– Det var jo søtt, da.

Personvern og cookies