Endelig over 60!

Nå er det sommer, og jeg skal ha 6 uker ferie. Fortjener jeg å ha ekstra ferie bare fordi jeg har rundet 60? Nei, det synes jeg ikke, i mitt liv har ikke mine 61 leveår vært en bragd, jeg er så heldig å ha god helse.

Men jeg fortjener denne ekstra ferieuken fordi min alder innebærer at jeg har vært mange år i arbeidslivet, og stått på for mine arbeidsgivere i lojalt arbeid gjennom flere tiår. I min jobb som seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret får jeg mulighet til å hjelpe andre mennesker til å finne ut av sin rolle på arbeidsplassen, enten det er som leder eller verneombud eller annet. Og jeg får bidratt med kunnskap om lovgivning og det å arbeide med arbeidsmiljøsaker og ulike utfordringer innen arbeidsmiljø.

Dette er meningsfullt arbeid som gir energi tilbake til meg, men som også gjør meg sliten innimellom – slik det helt normalt i alle yrker å bli sliten innimellom. Slitenhet som kan bli til overskudd innenfor rammen av normal fritid er helt OK!

Men er det slik at vi som er seniorer må ha mer fri for å restituere kreftene? Dette kan jeg egentlig ikke være generell om, siden helse og livssituasjon er så ulikt fordelt, også for oss over 60. En av de få tingene man på generelt grunnlag kan si når det gjelder helse hos eldre arbeidstakere, er at sykdom og plager knyttet til muskel/skjelett som regel trenger lengre reparasjonstid hos eldre enn hos yngre. Ut over dette er det stort sett bare hudens aldring og de grå hårene som gjør oss annerledes enn yngre.

Det finnes både myter og fakta omkring eldre i arbeidslivet. En av påstandene jeg ofte møter på er at vi er datasinker. Og at det tar lang tid å lære oss nye systemer. For noen er dette muligens riktig. Men jeg synes uansett dette er en for unyansert oppfatning. Noen er drivende flinke på dette området, mens de fleste av oss nok aldri kommer til å ha den formen for intuitiv forståelse for data som de har som har vokst opp med denne teknologien. Men det betyr ikke at vi ikke kan og vil lære oss ting, bare at vi av og til må lære på mer omstendelige måter. En undersøkelse jeg leste om for noen år siden, basert på intervju med seniorer, kan oppsummeres på denne måten: vi kan lære hva som helst, men vi vil ikke ta opplæring sammen med 25-åringene, og vi vil ikke ha 25 år gamle kursholdere!

I min barndom var kommunikasjonsteknologi for eksempel at man kunne gå på telegrafen og sende festtelegram hvis man ikke hadde fått gratulasjonskortet i posten i tide. På slutten av 80-tallet satt jeg for første gang foran en datamaskin, DOS-program med grønn skrift på mørkegrå skjerm. Og den var helt fantastisk, tenk at man kunne mate den med alle slags data og hente ut statistikker og alt mulig! I alle år etterpå har jeg tilegnet meg kompetanse i bruken av nytt utstyr etter hvert som det har vært aktuelt. En tid trodde jeg riktignok at mobiltelefon var noe jeg skulle bruke til å ringe med, men jeg har endret oppfatning! I dag bruker jeg mobilen til alt det forskjellige som de fleste bruker sin smarttelefon til, og synes teknologien er fantastisk.

Avslutningsvis en annen side ved det å være over 60: friheten ved at ingen forventer at jeg skal møte badesesongen uten bulker og skrukker!

God sommer til alle, unge og seniorer!
La oss gå ut i sommeren med all den forskjelligheten som alder og erfaring i ulike doser gir oss!

 

 

 

Aud Steiring
Seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret
aud@arbeidsmiljo.no

 

 

Personvern og cookies