En velskrevet og god innføring i praktisk kartlegging av inneklima

(2002)
Lars G. Wessel Johnsen er en mann som brenner for bedre inneklima i Norske bygninger. Han har nå skrevet/redigert boka «Inneklima – praktisk kartlegging», utgitt av Arbeidsmiljøforlaget. Boka kan vel egentlig deles i to. Første del handler om praktisk gjennomføring av kartleggingen, mens andre del beskriver en rekke aktuelle inneklimafaktorer og tilhørende målemetoder.
Jeg synes boka er god. Første del er meget velskrevet og inneholder mange gode, praktiske råd. Forfatteren legger vekt på skrittvis framrykning i kartleggingen, nøkternhet i valg av måleutstyr, jevnlig kalibrering av instrumenter, unngå å uttale seg om faglige forhold man ikke behersker og god kommunikasjon med oppdragsgiver og ansatte. Et eksempel på kartlegging fra en kontorbedrift er instruktiv. Interessant er det at forfatteren trekker fram belysning, som er et tema som kanskje har vært undervurdert som klimafaktor. Boka presenterer også retningslinjer for kontroll av ventilasjonsanlegg, med inspirasjon og stoff fra boka «Det er så tørr luft her» av Olaf Flack, for øvrig en glimrende bok som burde være pensum for alle vordende ventilasjonsingeniører og -teknikere. Kontinuerlig registrering av klimaforhold som temperaturer og CO2 over tid kan være en viktig del av en inneklimaundersøkelse. Utstyret boka beskriver for dette formålet er greit nok, men det kunne vært nevnt at det i dag ofte er tilstrekkelig og langt mer praktisk å bruke små, frittstående 1 eller 2- kanals dataloggere for temperaturer, RF og CO2. I bokas andre del har forfatteren samlet grei bakgrunnsinformasjon om effekter og målemetoder for fukt og mikrobiologisk forurensning, karbondioksid, relativ fuktighet, radon, tobakksrøyk, temperaturforhold, svevestøv og mineralfibre, ventilasjonsmålinger, støy og belysning. Skulle man savne noe her, måtte det være omtale av statisk elektrisitet og en litt mer systematisk behandling av flyktige organiske forbindelser (VOC). Innvendinger? Vel, for det første synes jeg bokas anbefalinger vedrørende luftmengder i ventilasjonsanlegg er urimelige. Anbefalingene går lenger enn kravene i byggeforskriftens veiledning, som allerede er relativt strenge, ikke minst hvis man ser på hva andre land har av krav til luftmengder. Det finnes tross alt ikke dokumentasjon som godtgjør et materialrelatert ventilasjonsbehov på 2-2,8 l/s pr. m² gulv. Videre er jeg litt uenig i påstanden «at sammenhenger også på inneklimaområdet begynner å falle på plass, kan komme til å innebære at arbeidsgivere i en tvistesak, blir stilt til ansvar». Etter min oppfatning har sammenhenger og helseeffekter av dårlig inneklima ikke på noen måte falt på plass, til tross for flere tiårs forskning. Strengt tatt er det bare for røyking/passiv røyking og til en viss grad for muggvekst at man kan si noe rimelig sikkert om helseeffekter. I det hele tatt skal man være forsiktig med å trekke konklusjoner om helseeffekter på grunnlag av de forurensningsnivåene man normalt finner innendørs. Det betyr imidlertid ikke at man kan unnlate å utbedre tekniske mangler ved bygningen eller generelt ordne opp i uhygieniske forhold. Til slutt kan man jo lure på hvem en inneklimakartlegger er – vedkommende skal kunne vurdere ventilasjon, lyd- og lysforhold, støv, fuktighet, temperaturer og generelt være bygningskyndig. Det er ikke mange slike tusenkunstnere, og de kan raskt framstå som en som kan alt og ingenting. Men dette advares det også mot i boka, som herved anbefales for alle som ønsker å vite mer om inneklima. Peter Blom Forsker, Norges byggforskningsinstitutt Lars G. Wessel Johnsen: Inneklima – praktisk kartlegging Arbeidsmiljøforlaget – 2002 ISBN 82-7305-094-7 Pris: Kr. 298.-
Personvern og cookies