– En nybrottsvirksomhet

(2002)

– Arbeidsmiljøprisen 2002 ble tildelt Folldal Gjenvinning a.s. fordi bedriften søker stadig nye veier for å sikre trivsel på arbeidsplassen, og prøver nå ut en endring av skiftsystemet i nært samarbeid med de ansatte. Dette er noe av begrunnelsen fra styret i If skadeforsikrings fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet for å gi prisen til Folldal Gjenvinning dette året. Styret legger videre vekt på at bedriftsledelsen er opptatt av helsa til de ansatte, og at arbeidsplanene er lagt opp med et helhetlig perspektiv, slik at alle også kan planlegge fritiden og familieaktiviteter. Videre at det er en flat struktur i bedriften, godt samarbeid og en god og tydelig kommunikasjon som preger det indre livet i bedriften. Sykefraværet var på 1,3 prosent i 2001, noe som er omtrent samme nivå som i 1999 og 2000. Det er Arbeidstilsynet 3. distrikt som har foreslått prisvinneren. Distriktssjef Per Rasmussen og seniorinspektør Trond Leet mener at Folldal Gjenvinning driver nybrottsarbeid i distriktsnorge. Bedriften har et svært lavt sykefravær og har greid seg økonomisk tilfredsstillende til tross for at de driver i en tøff bransje med mange konkurser. De er faglig og utviklingsmessig på topp i en bransje med raske omstillinger. Gradvis har de gått over til 5-skifts drift og prøver nå å finne frem til skiftordninger som tilfredsstiller familieliv og fritid. Tonen i bedriften er svært uformell, med typisk teamwork. Bedriften driver svært miljøvennlig uten forurensning til jord, luft eller vann. Det siste er særlig viktig siden bedriften er storforbruker av vann i sin produksjon. De er opptatt av maksimal gjenbruk og stiller også miljøkrav til transporten av råvarer og produkt. Forslagsstillerne legger vekt på at plasseringen av en så avansert virksomhet i det som i manges øyne er en utkant likevel er miljøvennlig fordi bedriften ligger rimelig bra i sentrum både befolkningsmessig og transportmessig. Dessuten har Folldal høy kompetanse på support av IT, elektronikk og logistikk.

Personvern og cookies