En nestor i arbeidsmiljøforskningen

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Bjørg Aase Sørensen, professor ved Høgskolen i Vestfold og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, har markert seg som en av de mest betydelige innen arbeidsmiljøforskning både i Norge og internasjonalt.
I tillegg til å være en kreativ forsker med stor kunnskap både om selve forskningsfeltet og om hva som kreves i praksis av et godt arbeidsmiljø, er hun også en meget populær og etterspurt foredragsholder. Prisvinneren har vært knyttet til Arbeidsforskningsinstituttet gjennom en årrekke, men har nå permisjon for å være med på å bygge opp et masterstudium i helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Vestfold.

Nyskapende
I begrunnelsen for tildelingen av Arbeidsmiljøprisen 2005 til Bjørg Aase Sørensen legger juryen stor vekt på hennes langvarige, målrettede og systematiske engasjement innen arbeidslivsforskning. Hun driver vitenskaplig arbeid på et høyt faglig nivå og er i tillegg en av landets ledende kunnskapsformidlere. Sørensen har fulgt utviklingen av arbeidsmiljøforholdene i Norge siden 70-tallet og har hatt en enestående evne til å se sammenhenger og utvikle metoder i forhold til å skape et bedre arbeidsmiljø. I tillegg har hennes evne til å fange opp nye utviklingstrekk og beskrive dem blitt opphav til mange nye ord og begreper som ganske snart er blitt allemannseie. – Hver tid har sine arbeidsmiljøutfordringer, sier forskeren, som har klart å fange opp og å gi en presis beskrivelse av sammenhenger mellom samfunnsutviklingen og forholdene i arbeidslivet.

Respekt for mennesket
Ord og uttrykk som «honningfella», «det moderne tjenerskap» og «varme og kalde konflikter» er noen eksempler på Sørensens nyord som har glidd inn i det norske språk. Det første er en beskrivelse av hvordan mestring av krevende arbeidsoppgaver kan føre til at ansatte driver rovdrift på seg selv, det andre forteller noe om forholdene ved arbeid i servicevirksomheter og annet relasjonelt arbeid og det siste uttrykket gir en beskrivelse og en metode for å løse konflikter på arbeidsplassen. Utgangspunktet for Bjørg Aase Sørensen forskning er alltid respekt for menneskeverdet og et demokratisk perspektiv. Hun bygger på aksjonsforskning, det vil si de ansattes og fagforenings medvirkning i utviklingsarbeidet som en forutsetning for videre læring på arbeidsplassene.

Bredt forskningsfelt
Prisvinneren har vært medlem i en rekke styringsgrupper og leder for et betydelig antall større forskningsprogrammer på områder som kvinneforskning, arbeidsmiljø, arbeidshelse og pleie- og omsorg i helsesektoren. Hun har vært medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg som har hatt oppgaver innen felt som omhandler ulike arbeidslivsspørsmål og er også ansvarlig for en lang rekke publikasjoner om forskjellige temaer innenfor forskningsfeltet. Arbeidsmiljø – nr.7 – 2005

Personvern og cookies