– En kvinne blir ikke leder før hun er sett av en mann

Tekst: Mette Harstad (3007)

 

Kvinnelige ledere må stille seg konkrete, tøffe mål, bygge seg opp som merke­vare og bevise at de ikke har feil alder eller feil farge.  

Tre kvinnelige ledere diskuterte kvinners lederstil og karrieremål under Mjøskonfe­ransen 2007 på Gjøvik i sommer. Sjef­redaktør Ellen Arnstad i Henne sto for utsagnet i tittelen over, og hun fikk støtte av informasjonsdirektør Anne Grete Ellingsen i Norwegian og Nina Johannesen fra Kvinneuniversitetet i Hedmark. – Vi trenger de brennende sjeler, og lederrollen foregår ofte i et mannsdominert miljø. Det er viktig å være seg dette bevisst, sa Arnstad i sitt innlegg.

Ansatte barnepleier
For å få tiden som blir brukt på jobb og familieliv i harmoni, ansatte hun og ledelsen i Henne en barnepleier. Sjøl ble hun ansatt i nåværende stilling på verste tenkelige tidspunkt: 27 år og gravid i fjerde måned. Informasjonsdirektør Ellingsen i Norwegian fortalte om sin karriere, og hvordan hun fikk drømmen oppfylt da hun ble hentet til denne jobben. – Jeg var jo bare «ei lita jente fra Gjøvik» med markeds- og økonomistudier som bakgrunn. For å komme meg videre hadde jeg masse iver, men ikke nok kompetanse. Jeg trengte rett og slett å bygge opp meg selv som merkevare

Fire av fem vil bli ledere
Nina Johannesen fra Kvinneuniversitetet presenterte tallene i forhold til hvor få kvinnelige ledere det er i stat, kommune og næringsliv. Hun viste til en FAFO-undersøkelse som viser at 80 prosent av både kvinner og menn innenfor akademiske yrker kunne tenke seg en lederjobb. Elisabeth Fürst har undersøkt ansettelser ved Universitetet i Oslo der vurderingen av kvinner var at de enten er for unge eller for gamle, men merket seg at dette ble benyttet til mennenes fordel. Ofte blir også mannfolk oppfordret til å søke lederstillinger, og da må vi jobbe for at kvinnelige talenter blir mer synlige, påpekte hun.

Personvern og cookies