En jobb å gjøre

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Angst og depresjon er de viktigste årsakene til fravær i arbeidslivet.

– Skal vi bedre den voksne befolkningens psykiske helse, må vi ta tak ute på arbeidsplassene, sa psykolog Pål Nystuen, til deltakerne på Arbeidsmiljødagene i Trondheim.

Depresjoner og angst
– Hvert år er nærmere ett hundre tusen mennesker ute av jobb på grunn av depresjoner og/eller angstproblemer, opplyste Nystuen.
Angst og depresjon er de viktigste årsakene til fravær i arbeidslivet.
I boka En jobb å gjøre, fra jobbnerver til arbeidsnærvær, poengterer Nystuen og kollega Bjørnar Olsen at flere er syke av psykiske lidelser enn strengt tatt nødvendig. Flere kunne vært i jobb dersom ledere tar tak, kolleger viser støtte og personalavdelingene legger til rette for det.
-Det viktige er å hjelpe folk der de er, der de ønsker å være, konstaterte Nystuen.

Psykisk helse og uhelse
-Psykiske plager forbindes ofte med noe som er unormalt og annerledes, og at det kun er ekstraordinære tiltak som hjelper, men slik er det ikke. Det er derfor vi i boka benytter banalpsykologi som omhandler de enkle grepene vi kan ta når det røyner på for enkelte, men som vi ofte ikke tenker på å ta i bruk. Ta for eksempel det å lytte. Den som ønsker å støtte gjør klokt i å være lydhør, interessere seg for personens liv og høre på hva vedkommende har å si. Vi skal ikke være profesjonelle hjelpere, men vise medmenneskelighet.

Det friske arbeidslivet
– Det som kjennetegner det friske arbeidslivet er forutsigbarhet, kontroll, anerkjennelse og et realistisk arbeidspress. I tillegg må det være samsvar mellom innsats og verdsetting, klare tilbakemeldinger samt entydig og positiv kommunikasjon. Og nytelse og trivsel!
Nystuen var også klar på at vi må lære å være vår egen støttespiller, men samtidig trenger vi å få anerkjennelse fra andre.

Les mer her

Personvern og cookies