En halv million jobber i IA-bedrifter

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Mer enn 450.000 arbeidstakere jobber i virksomheter som har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-virksomheter). Det betyr nesten 24 prosent av den samlede arbeidsstyrken her i landet.
Det er nå inngått 1852 IA-avtaler i alt. Nordland er fylket med flest avtaler, men det betyr ikke at de ligger på topp når det gjelder antall sysselsatte med avtale eller andel av den samlede arbeidsstyrken. Vest-Agder har snart 40 prosent av sine ansatte i virksomheter med avtale, opplyser prosjektdirektør Tone Mørk i Rikstrygdeverket. Troms ligger på en god annenplass med nesten 37 prosent. Lavest ligger Akershus, Hordaland og Oslo med bare fra vel 14 prosent til ca 18 prosent av arbeidstakerne i virksomheter som omfattes av IA-avtalen. Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv har tre hovedmål. Det ene er å redusere sykefraværet med 20 prosent. Dessuten skal den arbeide for å få flere med redusert arbeidsevne i arbeid og øke den reelle pensjonsalderen. Avtalen ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet høsten 2001 og gjelder i fire år
Personvern og cookies