– En grunnmur, ikke hele huset

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Arbeidet med å sikre ansatte i TV-bransjen bedre arbeidsforhold har for alvor skutt fart, men fortsatt er det mye som gjenstår.
Selv om meklingen mellom Filmforbundet og Produsentforeningen resulterte i en overenskomst, så er det et godt stykke igjen før forholdene for ansatte i TV-bransjen er på det nivået Filmforbundet ønsker.
– At vi fikk motparten vår med på flere av våre mest grunnleggende krav har skapt en ny giv. Dette er en grunnmur, ikke hele huset, men nå har vi en plattform som gir oss et langt bedre grunnlag for å kjempe på plass de siste brikkene, sier forbundsleder Sverre Pedersen i Filmforbundet.
– Hva skjer videre utover høsten?
– Det vi nå først og fremst er opptatt av er implementeringen av det vi har blitt enige om, og det å få til en atferdsmessig endring i bransjen. Avtalen skaper en større grad av ryddighet, forutsigbarhet og respekt for arbeidsmiljølovens regler. I så måte er enigheten om å lage et felles opplegg for kursing av ledere og tillitsvalgte i bransjen et viktig steg.

En felles oppgave

Pedersen er klar på at endringen av holdinger og kultur i bransjen er en felles­oppgave begge forbundene må ta tak i, og mener en systematisk utdanning av verne­ombud blir sentralt.
– For å få til dette må vi skolere både produsenter og TV-arbeidere, slik at de i felles­skap skal se at bransjen er tjent med de nye reglene. Tillitsvalgtsystemet kommer derfor til å bli en nøkkel fremover. Det skal være en hovedtillitsvalgt i hver bedrift, i tillegg til prosjekt­tillitsvalgte i hver produksjon, forklarer han.
Den nye overenskomsten har vært flittig debattert blant Filmforbundets medlemmer, og Pedersen lover at de nye bestemmelsene ikke skal få koke bort i kålen.
– Vi kommer til å følge den enkelte produksjon. I denne bransjen skal det ryddes, og det som er vedtatt skal følges opp. Hvis produsentene viser at de tar innover seg overenskomstens regler, så er jeg overbevist om at det vil bygge tillit. Fortsetter de med 14-18 timers dager så vil nok folk føle seg ført bak lyset. Det forventes forandring nå, sier han.
Etter å ha unngått streik på overtid, er også generalsekretær Leif Holst Jensen i Produsentforeningen opptatt av å se fremover.
– Det har vært krevende å få etablert en ny overenskomst, og det er sikkert ting som må bearbeides litt i årene som kommer. Men vi er selvfølgelig også fornøyd med å ha unngått en ødeleggende konflikt, sier han.

Kunne gitt varige skader

I en felles uttalelse fra Filmforbundet og Produsentforeningen står det at «(…) det nå gjenstår en felles oppgave med å få gjen­etablert godt forhold i produksjonene».
– Det er klart at det i en konfliktopptrapping skjer ting, og det blir sagt ting som etterpå kan virke unødvendig. Vi ønsker at det ikke skal være konflikter som følge av denne prosessen på de enkelte produksjonene, og at den usikkerhet som har vært skapt blir redusert. Dette er et ansvar begge parter har, sier Holst Jensen.
Han mener en streik ville gitt varige ­skader for bransjen.
– Det ville skapt en masse problemer i forhold til de økonomiske forpliktelsene produsentene har overfor kanalene, og overfor medarbeiderne. Vi har hatt tett dialog med de største selskapene innenfor underholdning. De kan leve med avtalen, og har også vært opptatt av at det skulle komme en avtale på plass.
Selv om det lenge så ut til å gå mot streik, er Filmforbundet glad for at konflikten ikke eskalerte ytterligere.
– På grunn av nære relasjoner i en liten bransje, så vinner vi mer på sikt med en forhandlingsløsning enn det en eventuelt streik ville gitt nå. Vi har slåss i fem år, og hele tiden ønsket en avtale fremfor streik, understreker Pedersen.

Økonomi gjenstår

Partene er fortsatt ikke i mål på en del økonomiske spørsmål, og en lønnsforhandlingsprosess skal etter planen starte tidlig i 2011.
– Da vil vi også ha et bedre grunnlag for å vurdere hvordan effekten av de øvrige bestemmelsene slår ut, sier Holst Jensen.
Pedersen på sin side innrømmer en viss skuffelse over at Filmforbundet ikke kom dit de ville i forhold til minstelønnssatser og helgetillegg, men er likevel optimistisk.
– Jeg har merket meg at når medlemmene våre får drøftet resultatet litt så blir de mer og mer tilfredse med alt vi fikk på plass. Når vi ser hvor vi stod da meklingen startet, og hvor vi er nå, så har vi kommet langt, slår Pedersen fast.
– Hvordan vil denne avtalen påvirke TV-bransjen?
– Hovedkonsekvensen er at det stilles større krav til bedre planlegging fra arbeidsgivers side, og at en større andel av ressursene må brukes i forarbeidet.
Holst Jensen mener den nye avtalen gir produksjonsselskapene et godt grunnlag for budsjettering av prosjektene.
– Det blir nok en del innkjøringsdiskusjoner, men dem er vi forberedt på å løse, og vi vil samarbeide tett med Filmforbundet for å unngå at misforståelser skaper konflikter. Avtalen må tas som et tegn på at bransjen har modnet.

DETTE ER KONFLIKTEN:

– Norske TV-arbeidere er lei av å jobbe uten kontrakter, og arbeidsmiljøsregler. De siste månedene har lydfolk, fotografer, klippere og regissører for alvor organisert seg gjennom Filmforbundet.
– Produsent­foreningen representerer produksjonsselskapene der TV-arbei­derne er ansatt.
– Filmforbundet og Produsent­fore­ningen har i lang tid ligget i forhandlinger, og 9.august gikk partene i mekling. 27. august, fem timer på overtid, kom de til enighet og unngikk streik i TV-bransjen.
– Minstelønnssatser skal det forhandles om fra starten i mars/april 2011.

DETTE HAR DE BLITT ENIGE OM:

– Meklingen førte til en avtale som skal regulere arbeidstid (37,5 timer i uka), kvelds- og nattearbeid og reisetid. Avtalen trer i kraft fra 1.1.2011.
– Avtalen etablerer også en tillitsmannsordning og tvisteløsninger.
– Avtalen skal bidra til å sikre anstendige, ryddige og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold, samt bygge kompetanse og sikre produksjonsselskapenes konkurransedyktighet.
– Avtalen gjelder i denne omgang faggruppene fotografer, lydfolk, klippere og regissører i TV-produksjonsbransjen.

Personvern og cookies