En god start for BHT-håndboken

(2003)

– Håndboken for bedriftshelsetjenesten har vært på markedet i drøyt en måned, men har allerede oppnådd gode salgstall, sier forlagssjef Gunnar Totland i Arbeidsmiljøforlaget. Første bind av boka tar for seg fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt arbeidsulykker. Bind to er viet kjemiske helsefaktorer, mens det tredje bindet omhandler arbeidsmiljøfaktorer som påvirker hele mennesket. Det dreier seg om blant annet om muskel-skjelettlidelser, psykososiale miljøfaktorer og konflikthåndtering. Professor Bente E. Moen ved Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitet i Bergen er redaktør for bokverket. Håndbok for bedriftshelsetjenestene kan bestilles ved henvendelse til tlf. 815 59 750 (valg 1), faks 22057838 eller e-post: ordre@arbeidsmiljosenteret.no

Personvern og cookies