En av tre googler jobbsøkere

Tekst: Grethe Ettung (2011)

 

Svenske arbeidsgivere sjekker jobbsøkere på internett gjennom google, Facebook og Twitter

En undersøkelse utført for Stockholms Handelskammer viser at åtte av ti bedrifter planlegger å nyansette i løpet av de nærmeste tre måneder. En av tre sjekker jobbsøkerne via google, Facebook og Twitter, skriver ledernytt.no 

Sjekker internett
Selv om kampen om arbeidskraften øker blir ikke bedriftene mindre nøye med hvem de ansetter, tvert imot. Nesten alle som ansetter gjør bakgrunnsundersøkelser av kandidatene. En av tre arbeidsgivere sjekker kandidatene på internett gjennom, google, Facebook eller Twitter. Bare en av hundre lar være å sjekke opplysninger som søkerne oppgir.

Lite juks
Ifølge de ferske tallene er det ikke vanlig at bedriftene opplever juks i forbindelse med jobbsøknaden. 42 prosent av de spurte har i enkelttilfeller valgt bort en kandidate på grunn av mistanke om juks. Tre prosent oppgir at det har skjedd flere ganger. Over halvparten har derimot aldri opplevd juks med personlige opplysninger i forbindelse med rekruttering.

Her er topp ti-listen over hva svenske arbeidsgivere sjekker:
1. Referanser – 98 prosent.
2. Tidligere ansettelser – 89 prosent
3. Udanningshistorie – 73 prosent
4. Internettsøk, for eksempel google – 32 prosent
5. Helsekontroll – 21 prosent
6. Stoler på rekrutterings- og bemanningsvirksomheten 20 prosent
7. Sosiale medier som Facebook og Twitter – 18 prosent
8. Kredittopplysning – 14 prosent
9. Bedriftsengasjement – 14 prsoent
10. Alkohol og dopingtest – 14 prosent

I Stockholmsbarometern har 986 rekrutteringsansvarlige i virksomheter rundt Stockholm svart på undersøkelsen. 26 prosent representerte bedrifter med over 500 ansatte, 36 prosent hadde mellom 101 og 500 ansatte. 24 prosent hadde mellom 50 og 100 mens 14 prosent hade mindre enn 50 ansatte.

Personvern og cookies