En av ti får melallergi

Tekst:  Turid Børtnes (2002)

 

10 til 15 prosent av alle bakere utvikler melallergi, ofte så tidlig som i løpet av 10 år etter at de begynte i yrket. Bakere har også to til tre ganger så høy risiko for å få astma som resten av befolkningen. Mange må slutte i jobben på grunn av sykdom.

Dette viser en undersøkelse foretatt ved Haukeland sykehus. Melstøv er ofte en del av bakernes hverdag, og helseskadene det kan føre til er noe av bakgrunnen for Arbeidstilsynets kampanje rettet mot bakerinæringen. Mye kan gjøres med selve arbeidsprosessen og maskiner og utstyr for å redusere bakernes eksponering for melstøv. I de tilfellene arbeidsoperasjonene er slik at generelle tiltak ikke er nok, må det benyttes støvmaske, krever Arbeidstilsynet (AT).

Skal orientere om melstøv
I tillegg til alvorlige sykdommer som astma og allergi får mange bakere plager som snue (rhinitis), irriterte øyne og håndeksem. Symptomer på melallergi kan være er nesen er tett og renner, kløe, nysing, hoste og pipende bryst, tung pust, kløende øyne og i enkelte tilfeller eksem. Men det kan være en trøst at på langt nær alle som har disse symptomene utvikler allergi. Opptil 30 prosent av bakerne får symptomer, men bare 10 prosent av dem reagerer positivt på en allergitest. – Nettopp fordi mel så lett gir allergisymptomer har Direktoratet for arbeidstilsynet sendt et brev til alle melleverandører om at det skal utarbeides informasjonsblad for mel og melstøv, opplyser overingeniør Ellen Lunde i Arbeidstilsynet 2. distrikt.

Faregrense
Lunde sier at det ikke er lett å måle melstøv, men at det nå er kommet en administrativ norm for hvor mye melstøv det er tillatt å ha der folk arbeider. Konsentrasjonen av melstøv i luft som pustes inn skal ikke være høyere enn 3 milligram pr kubikkmeter luft. Er konsentrasjonen høyere, plikter bedriften å sette inn tiltak. I tillegg til selve melstøvet kan tilsetting av ekstra enzymer for å øke kvaliteten på melet også gi allergi. Videre kan melstøvet inneholde midd og sopp eller krydderier som kan ha uheldige helsevirkninger.

Aktuelle tiltak
Mye av arbeidstilsynets kampanje rettet mot bakeribransjen går ut på å gi informasjon om tiltak som kan bedre forholdene for de ansatte. Kampanjeleder Stig Øien og Ellen Lunde er derfor særlig oppmerksomme på forhold som melstøv, ventilasjon, avsug, renhold og forhold ved arbeidsprosessene under sine tilsynsbesøk. Maskiner bør ha tettsluttende lokk, gjerne med direkte avsug på deigblander og eltekar. Prosesser som avgir mye melstøv bør bygges inn. Spesielle arbeidsoperasjoner som støver mye skal også ha direkte avsug eller punktavsug. Ved tilsetting av mel direkte fra silo skal det brukes en lang strømpe som går ned til bunnen av deigblanderen. Mye kan også gjøres ved å gjennomgå arbeidsprosessen, slik som at melet strøs ut på bakebordet i stedet for å kastes ut og det benyttes mindre støvende strømel. Godt renhold er viktig for å redusere meleksponeringen, bruk industristøvsuger og ikke kost og trykkluft. Fuktighet og varme må reduseres, blant annet for å hindre oppvekst av muggsopp, melsekker skal ikke stå direkte på gulvet og god allmennventilasjon er nødvendig for å få et optimalt inneklima.

Personvern og cookies