Emosjonell IQ i skuddet

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Kurs i utvikling av emo­sjonell intelligens, kort sagt hvordan en skal takle egne og andres følelser, er blitt stadig mer populære i nærings­livet.
I et arbeidsliv hvor den enkelte arbeidstakers engasjement og innsats betyr mer og mer for resultatet, er det viktig at led­erne klarer å forstå, bruke og håndtere følelser for å finne frem til og utvikle det beste i medarbeiderne.

– Bedre prestasjoner

Mennesker presterer optimalt når de føler at de er med på noe viktig. Lønn og kompensasjon har bare innvirkning på prestasjonene til et visst punkt, ifølge den australske psykologen Martyn Newman som er ekspert på emosjonell intelligens. – Emosjonell intelligens (EQ) kan trenes opp i motsetning til vanlig IQ, sier han til Aftenposten, som omtaler saken. Han mener at dette er noe alle ansatte bør få del i, ikke bare lederne. Men det er viktig at en opplæring foregår slik at alle føler de har god kontroll. Noen er innadvendte, andre utadvendte, det må det tas hensyn til. Resultatet av en slik opplæring vil bli et tryggere miljø, der alle ansatte vil prestere bedre.

Norsk skepsis

Men det er ikke alle fagfolk som deler begeistringen for unyansert satsing på EQ. Den norske forskeren Hallvard Føllesdal har tatt doktorgrad på emosjonell intelligens, og har i den forbindelse testet 112 norske ledere for EQ og intervjuet deres nærmeste medarbeidere. Han er kommet til at teorien om emosjonell intelligens og de testene som skal vise om en person skårer høyt på dette, har store svakheter. – Jeg fant ingen sammenheng overhodet mellom høy skår på EQ og motiverende, engasjerende og empatiske ledere, slik teorien sier lederne da skal være. Føllesdal er enig i at det er viktige egenskaper for ledere å kunne skape positive følelser og engasjement hos medarbeiderne, men maner til kritisk bruk av teorier og tester når det gjelder EQ.

Personvern og cookies