Elulykker – toppen av isfjellet

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Det ble meldt om 60 ulykker som medførte syke­fravær, ved arbeid med elektrisitet i 2007. Dette er bare toppen av isfjellet, mener Direkto­ratet for samfunns­sikkerhet og beredskap (DSB). 

Enorm underrapportering
– Vi regner med at det er en svært stor underrapportering når det gjelder ulykker i forbindelse med arbeid med elektrisitet, opplyser sjefingeniør Oddmund Foss i DSB. Foss viser til et estimat fra Statens arbeidsmiljøinstitutt som går ut på at det skjer ca 3.000 yrkesulykker med elektrisitet i gjennomsnitt hvert år. Det er vanskelig å gi noen sikker forklaring på den voldsomme underrapporteringen, men Foss tror det kan ha sammenheng med at mange av ulykkene skjer med lavspentstrøm, noe de fleste regner som ufarlig og som en del av jobben. Det er svært sjelden at en slik «karamell» fører til akutte skader, men dette vet man ikke nok om. – DSB er nå i ferd med å etablere et prosjekt sammen med medisinere som vil fokusere på eventuelle seinskader ved strømgjennomgang. Det er blant annet blitt fokusert på ledd- og muskelplager, nevrologiske skader og hjerte-/karproblematikk ved slike ulykker, sier Foss.

– Skal kunne unngås
Fjorårets ulykkesantall tilsvarer gjennomsnittet for de siste åtte årene, som er 61 ulykker pr år. – DSB arbeider kontinuerlig for å få antallet så lavt som mulig. I den forbindelse er det viktig å sikre et langt bedre tallmateriale og mer kunnskap om det virkelige antallet ulykker. DSB prøver nå å få til en bedre rapporteringsform for å få inn flere meldinger om uønskede hendelser. Statistikken viser at de fleste ulykker skyldes brudd på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og med drift av elektriske anlegg.

Personvern og cookies