Elleve års kamp for yrkesskadeerstatning

Tekst: Vibeke Liane (2002)

 

26. januar 1990 falt overmontør Jan Erik Faber nærmere åtte meter fra en transformatorstasjon. Anklene og helene ble knust, og nakken ble deformert. Først nå har forsikringsselskapet If Storebrand motvillig gitt ham en erstatning på 1 060 000 kroner.

– Beløpet kan synes stort, men det lønner seg ikke å bli ufør, det er forferdelig å ikke kunne gjøre nytte for seg, sier Jan Erik Faber. Fagmedarbeider Erik Bråten i LO er fornøyd med at forsikringsselskapet har innvilget Faber 100 prosent yrkesskadeserstatning. – Mange års kamp er kronet med seier, sier Bråten fornøyd. Som tidligere distriktssekretær i Oslo Akershus for forbundet har han fulgt saken siden november 1997 da Fabers sønn oppsøkte Bråten på vegne av faren. Da var forhandlingene med forsikringsselskapet gått i vranglås og Faber var nedbrutt. Siden den dagen har både El & It Forbundet og arbeidsgiveren, ved administrerende Vidar Strand i Akershus Energiverk, stått sammen mot forsikringsselskapet If Storebrand.

Smerte kaos
Det var en rutinejobb Jan Erik Faber skulle utføre januardagen for elleve år siden. – Jeg skulle måle et innslag på en linjekniv på en utendørs transformatorstasjon, og stod i en kurv som hang fra en lastebil. Så løsnet kurven, og jeg falt nærmere åtte meter ned på asfalten. Faber tenker seg nøye om mens han forteller. Historien kommer i brokker. – Minnet er ikke det samme lenger, stort sett er det kona som har vært hukommelsen min siden ulykken, forteller 59-åringen. Faber ble liggende neddopet på morfin i 14. dager. Smertene etter bruddene i anklene, helene og ribbeina var nesten uutholdelig. Midt oppe i det hele oppdager legene en svulst på hjernen. En operasjon som Faber opplever som en bagatell. Først etter to måneder innhenter smertene i nakken hardhausen. Det har vært årsaken til striden mellom Faber og forsikringsselskapet og Fylkestrygdekontoret. If Storebrand lente seg til Trygderettens avgjørelse om at skadene som ble rapportert på to ulike tidspunkt og måtte ses adskilt. – Jeg hadde så store smerter at jeg ikke visste hvor de kom fra. Hvordan kan de si at hodet og beina ikke henger sammen? Jeg har blitt tre centimeter kortere, og gått opp to nummer i sko etter ulykken, sier Faber. Fremdeles ligger smertene som en skygge over øynene hans, i perioder må mannen ty til morfin for å holde smertene i sjakk.

Måtte gi opp jobben
Allerede etter et par måneder krabbet Faber seg til møter på jobben. Han ville videre i livet. – Jeg konstruerte noen krabbeputer. De fungerte veldig bra, bedre enn rullestol, sier mannen som har funnet opp flere lønnsomme produksjonsløsninger for arbeidsgiveren. Etter en tid opererte legene inn kunstige heler og ankler. Faber innså at han ikke kunne fungere i jobben som overmontør, og sørget for å få dataopplæring. Ett år etter ulykken var Faber tilbake i jobb. – Jeg var på 50 prosent attføring, og i 50 prosent stilling. Etter ett år forsøkte jeg meg i 100 prosent stilling, det gikk dårlig, smertene i nakken er for voldsomme når de kommer, sier Faber. I 1996 ga Jan Erik Faber opp og søkte uføretrygd. – Han har nok ødelagt en del for seg selv med at han hele tiden har villet stå på, og klare seg selv, mener Erik Bråten. – Også det at han har brukt egne advokater, isteden for å gå gjennom forbundet har vært uheldig for saksgangen, mener Bråten.

Endelig seier
Erik Bråten opprettet et godt samarbeid med arbeidsgiveren. Sammen kontaktet de forsikringsselskapet for å kreve yrkesskadeerstatning på Fabers vegne. Først da advokat Sverre Steen Dønvold i Marsh Norway AS ble satt på saken i fjor vår ble det fortgang i saken. – Etter min oppfatning er det misbruk av jussen å si at dette er to forskjellige skader. Det er vanlig at man oppdager en skade senere når det ene symptomet er sterkere enn det andre, sier Steen Dønvold. If Storebrand vil ikke kommentere innholdet i denne spesielle saken. – Slike saker er kompliserte. Jeg er glad for at vi har funnet en løsning, sier informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i If Storebrand. Også arbeidsgiveren har lært av ulykken. – Vi må sette menneskene i fokus, være mye raskere til å følge vedkommende opp, selv om han ikke ber om hjelp. Fabers tilfelle viser at ikke alle vet sitt eget beste, da må vi menneskeliggjøre rutinene sier tidligere administrerende direktør Vidar Strand og hovedverneombud Terje Sandberg.

Trygderetten neste
Nå akter advokat Sverre Steen Dønvold å klage på dommen i Trygderetten. Den har ødelagt både erstatningssaken og trygdesaken. Vi vil vise at dette ikke dreier seg om to forhold, og at yrkesskaden er årsaken til hele arbeidsuførheten. Etter erstatningsutbetalingen fra forsikringsselskapet har vi en god sak, så jeg håper at Jan Erik Faber får uføretrygd i løpet av kort tid, sier Sverre Steen Dønvold.

Personvern og cookies