Elektrisiteten ”frifinnes”

Tekst: Turid Børtnes (2000)

El-overfølsomhet finnes ikke. Nå har svenskene tatt livet av en av sine gamle kjepphester etter at Rådet för arbetslivsforskning har kommet til at det ikke er elektrisiteten og de magnetiske feltene som er skyld i at mange personer får problemer foran PC-en.

Hovedmistenkte er nå forskjellige kjemikalier, spesielt flammehemmende midler som brukes på mye elektronisk utstyr. I tillegg tror forskere at såkalte ”syke hus” og flimmer fra dataskjermer kan skape problemer for overfølsomme personer.

En rekke forskningsresultater peker i denne retningen. Blant annet viste forsker Gunnhild Oftedal ved Institutt for fysikk ved NTNU i Trondheim allerede for halvannet år siden at verken elektriske eller magnetiske felt fra dataskjermer er årsak til irriterte, kløende øyne, rødflammet hud eller hodepine.

Hun lot forsøkspersoner arbeide med skjermer som hadde vært utstyrt med skjermfiltre. Halvparten av tiden var filtrene uvirksomme uten at forsøkspersonene visste når, men likevel rapporterte de om reduksjon i plagene, uansett om filtrene var aktive eller ikke.

Tilsvarende resultater er oppnådd i Sverige.

 

Skadelige kjemikalier

Det viser seg at mange dataskjermer avgir kjemikalier fra de flammehemmende stoffer de er behandlet med, skriver det svenske bladet Arbetsliv i utveckling. Dette var stoffer det ikke fantes gode nok målemetoder til å bestemme tidligere. Nå har forskere blant annet funnet høye verdier av stoffet trifenylfosfat ved to tredeler av 19 undersøkte skjermtyper.

Stoffet kan gi kontakteksem, noe som stemmer bra med at de som har ment at de reagerer med overfølsomhet på dataskjermer og elektrisitet har fått hudproblemer.

Det er særlig nye skjermer som avgir stoffet til omgivelsene. ”Brennes” skjermene av, det vil si at de står på døgnet rundt i to – til tre uker i et ventilert rom når de er nye, reduseres avgassingen til en tredel. Forskerne skal nå finne ut hvilke andre stoffer som avgis fra dataskjermer og hvor mye menneskekroppen tar opp.

Hudspesialister vil undersøke om det er likheter i reaksjon mellom pasienter som reagerer på dataskjermer og såkalte ”syke” hus. Tidligere undersøkelser har vist at el-overfølsomme er ekstra ømfintlige for flimrende lys. Dersom ”syke” hus-pasientene reagerer likedan, kan en regne med at flimrende lys er en stressfaktor som kan forsterke andre overfølsomhetsreaksjoner.

Personvern og cookies