Eldre vil jobbe

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Overraskende mange eldre, som er pensjonister eller av andre ­grunner har sluttet å jobbe, ønsker å fortsette i arbeidslivet. Dette viser en undersøkelse foretatt ved forskningsinstituttet NOVA.

– Problemet er ikke at for mange ­pensjonerer seg i ung alder, men at arbeidslivet ikke vil bruke denne arbeidskraftreserven, sier forsker Per Erik Solem ved NOVA. Han viser til Pensjonskomiteens mål om 7 prosent færre alderspensjonister, noe som tilsvarer 45.000 personer. – NOVAs tall viser at vi har denne arbeidskraften, men arbeidslivet gir dem ikke muligheten til å jobbe.

90.000 årsverk
Undersøkelsen viser at i aldersgruppen 65 til 79 år er det 35.000 personer som ønsker å være i jobb. I aldersgruppen 40 til 79 år gjelder dette hele 120.000 personer. Dette omfatter både alderspensjonister, uføre og AFP-mottakere. Ikke alle som vil inn i arbeidslivet igjen, ønsker heltid. To tredjedeler vil jobbe i full tid, en tredjedel ønsker deltid. Omregnet i årsverk utgjør dette til sammen cirka 90.000 årsverk. Når det gjelder de eldste arbeidstakerne må en regne med at det er flere som ønsker deltid og muligens mindre stillingsandeler enn den yngre gruppen. Men undersøkelsen avdekker også at de eldre som ønsker å jobbe stort sett har svært god helse, opplyser Solem. Han har regnet ut at 75 prosent av de eldre som vil tilbake til arbeidslivet har like god helse som det store flertallet av dem som er i jobb.

Personvern og cookies