Eldre trenger mer lys

Tekst: Marthe Lein (2002)

En arbeidstaker på 40 år trenger dobbelt så mye lys som en 20-åring. En stikkprøve viser at nesten halvparten av norske arbeidstakere plages med feil arbeidslys på jobben.
I en spørreundersøkelse gjort blant 200 norske internettbrukere av meningsmålerne i Testit Online, svarer nær halvparten de plages med for dårlig lys på arbeidsplassen. Vel 20 prosent sier at de har tilfredsstillende lysforhold på jobben, men 32 prosent ikke har tenkt over saken. – Når folk blir eldre, opplever de gjerne at synet forandrer seg eller blir svekket, men mange vet ikke at dette kan skyldes feil lys, sier Odd Bjørnerud, daglig leder for lysleverandøren Luxo.

Garantert feil
Han forteller at en person på 40 år trenger dobbelt så mye lys som en 20-åring. En person på 60 trenger fem ganger så mye. – Har du vært på samme arbeidsplass i 20 år, kan du være helt sikker på at lyset er feil, sier Bjørnerud. Likevel er ikke dette det største problemet for arbeidstakerne: – Svært mange, uansett alder, jobber på arbeidsplasser med feil lys. Bjørnerud mener at folk er lite bevisste på å skaffe seg riktig arbeidslys, og forteller at han ofte besøker arbeidsplasser med ekstremt dårlige lysforhold og lite kunnskap om behovet for riktig lys.

Ulike behov
Jonny Nersveen, doktoringeniør og forsker ved Norges byggforskningsinstitutt, forteller at synet blir dårligere med årene blant annet på grunn av at musklene som styrer pupilleåpningen svekkes med alderen. Dette gjør at linseåpningen blir mindre. – Dermed vil vi trenge mer lys på arbeidsplassen når vi blir eldre. Vi blir også mer følsomme for blending med alderen, og mange vil trenge synskorreksjon. Et kontor trenger både taklys og plassbelysning. Det er ikke mulig å lage et lys som er så generelt at det kan passe til alle, sier Nersveen.

Personvern og cookies