Eldre sliter med datalæring

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Det ser ut til at seniorene i arbeidslivet har fått større problemer med å mestre bruk av data det siste året. En undersøkelse foretatt for Senter for seniorpolitikk (SSP) viser at det er en god del flere arbeidstakere på 60 år og eldre som sliter med å lære data nå enn for ett år siden.
Men det er ikke bare seniorene som sliter, også yngre aldersgrupper har problemer med databruk, skriver seniorpolitikk.no. I gjennomsnitt synes 22 prosent av alle arbeidstakere, både unge og gamle, at data er vanskelig å lære. Dette er en liten økning fra foregående år.

– En slags analfabetisme
Blant de eldste svarer 39 prosent at de sliter med data, i fjor gjaldt det bare 27 prosent av denne aldersgruppen. En trøst kan det være at også de aller yngste synes data er blitt vanskeligere, 15 prosent av de under 30 år svarer ja på dette spørsmålet, det er nesten dobbelt så mange som i 2003. Problemer med data viser en stigende kurve med økende alder. Dette synes direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk er ganske alarmerende. – De eldre kan risikere å bli stående helt utenfor viktige samfunnsarenaer både i og utenfor arbeidslivet dersom de har mangelfull datakunnskap. Dette blir en ny type analfabetisme, mener han. God opplæring på dette området er helt nødvendig.

På egne premisser
Forsker Per Erik Solem ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har forsket på hvordan de forskjellige aldersgruppene lærer. Han sier at eldre arbeidstakere lærer på en annen måte enn de yngre. De lærer best når opplæringen er knyttet direkte til arbeidsoppgavene deres og de vil gjerne ha mulighet til å spørre kolleger om råd. De blir med andre ord best motivert når læringen har en nyttefunksjon. Dette understøttes av erfaringen med praktiske opplæringstiltak på arbeidsplassene, de virksomhetene som tar hensyn til dette, lykkes best i opplæring av seniorene. Det viser seg at læring i grupper med omtrent samme alderssammensetning fungerer best, mange faller lett av lasset når offensive unge «datanerder» dominerer opplæringen. Et EU-finansiert prosjekt rettet mot eldre arbeidstakere viser det samme, eldre foretrakk læring basert på arbeidspraksis og de ville ha mulighet til å spørre kolleger når det oppsto problemer. Forskerne bak prosjektet advarer derfor mot omorganiseringer i arbeidslivet som innebærer at mulighetene for kontakt mellom arbeidstakerne blir mindre.

Personvern og cookies