Eldre journalister i faresonen

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Kraftige kostnadskutt og nedbemanninger fører til at aviser, radio og TV snart står uten medarbeidere over 60 år.

Norske medier skal kutte kostnader for over 1,2 milliarder kroner i første omgang, forteller leder i norsk journalistlag, Elin Floberghagen. Kuttene vil føre til kraftige nedbemanninger, noe som særlig vil gå ut over seniorene.

Kutter i redaksjonene

– Mange redaksjoner vil bli hardt rammet. Det gjelder både trykte medier, radio og TV. Vi har allerede hatt en del nedleggelser, særlig innen lokal-TV og radio, opplyser Floberghagen. Foreløpig skjer bemanningskuttene gjennom frivillige pakkeløsninger. Det betyr sluttpakker og gavepensjoner, svært ofte i kombinasjon med avtalefestet pensjon (AFP) for dem over 62 år. Så lenge medie­bedriftene har penger nok, vil de prøve å finne løsninger for frivillig avgang, mener NJ-lederen. Oppsigelser tar lengre tid, den oppsagte kan kreve forhandlinger og reise søksmål.

– Trenger seniorene

– Redaksjonene må være det siste stedet det kuttes, slår Floberghagen fast. Det kan få alvorlige følger for bedriften på lengre sikt hvis kuttene går ut over redaksjonelt innhold og kvalitet. Blir produktet dårligere, vil det miste lesere, seere og lyttere. Hun synes også det er svært betenkelig at de eldste går først, de kommer antagelig ikke tilbake til arbeidslivet igjen. – Dessuten gjør det noe med mediebildet. En redaksjon skal være et minikosmos, den skal speile virkeligheten. Blir journalistene for like, er det et problem. Hvis en hel aldersgruppe forsvinner fra redaksjonene, vil det gjøre redaksjonene mer ensidig sammensatt. Dessuten tappes mediebedriftene for viktig kompetanse når de som har mest erfaring, slutter.

Vanskelig å si nei

Det er flere dilemmaer knyttet til frivillige ordninger. Mange arbeidsgivere ønsker å behandle eldre og medarbeidere med lang ansiennitet på en skikkelig måte. De får tilbud om gode sluttpakker, det er det vanskelig å si nei til. Ofte kombineres tilbud om raus gavepensjon med AFP for de eldste. Mange ansatte er også oppmerksomme på at de tilbudene som kan komme i annen runde, vil bli langt mer nøkterne, de våger derfor ikke å si nei til tilbudet. En del som kan gå av med AFP, føler et press om å slutte. Resultatet av det som i utgangspunktet var tenkt som god seniorpolitikk, er at mediene tømmes for eldre medarbeidere.

Full lønn i 2,5 år

– De som er hardest rammet i denne omgangen, er de store regionavisene i storbyene. Lokalavisene klarer seg noe bedre. Tilbudene i de største medievirksomhetene i Norge, slik som Aftenposten og VG, dreier seg om sluttpakker med tilbud om full lønn i opptil 2,5 år. Slike tilbud gjelder ansatte over 50 år med lang ansiennitet. Enkelte regionaviser er like rause. Mange mediebedrifter har kuttet kostnader i flere år, blant annet har de satt ut de delene av virksomheten som ikke hører til kjerneområdene, til andre selskaper. Det kan gjelde oppgaver som trykking, annonsesalg, kantine og tilsvarende. Det betyr at det ikke er så mye annet enn redaksjonene å ta av ved en ny kutterunde, noe Norsk Journalistlag beklager sterkt.

Personvern og cookies