Eldre gir best service

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Flere danske virksomheter har satset på eldre medarbeidere med stort hell. Erfaringene har vært så positive at virksomhetene har forandret sin ansettelsesstrategi for å få en mer avbalansert aldersfordeling.

En dagligvarekjede åpnet for et par år siden en forretning på Amager ved København med ansatte i alderen 45 til 67 år. Tiltaket var så vellykket at butikken etter en stund hørte til de beste i kjeden, skriver det danske bladet Arbejdsmiljø.

 

Lavere sykefravær

Seniorene har gjort alle fordommer om alder til skamme. De har skapt en forretning som er preget av en svært god kundeservice, en hyggelig tone og atmosfære og ansatte som virkelig bryr seg om hvordan butikken de jobber i fremtrer.

Eldre kan ikke konkurrerer med yngre i hurtighet og styrke, men det oppveies av andre fordeler, slik som stabilitet, overblikk og erfaring.

Til manges overraskelse viste det seg også at seniorene har stor jobbmessig fleksibilitet og de har lavere sykefravær enn yngre medarbeidere.

 

Fleksible

Dagligvarekjeden vil nå forandre ansettelsespolitikken sin slik at eldre får samme jobbmulighet som yngre søkere. Dermed får de større aldersspredning, og vil også i større grad avspeile kundegruppens alderssammensetning.

Samme positive erfaring har det store reisebyrået, Star Tour, gjort. De har gjennom mange år rekruttert yngre, men satser nå på mer modne medarbeidere, også som reiseledere. Det betyr blant annet at de matcher kundekretsen sin langt bedre enn før.

Reisebyrået har erfart at de eldre er svært gode til å organisere og de er meget fleksible. Fordi de er ubundet av omsorg for barn, kan de påta seg oppgaver på tidspunkt hvor det er vanskelig for yngre.

Eksemplene er hentet fra det danske Arbejdsministeriet prosjekt, ”Seniorpolitisk praksis”.

Personvern og cookies