Egen diskrimineringslov

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Regjeringen vil samle alle lovbestemmelsene om diskriminering i en og samme lov. Nå er bestemmelsene spredt på flere ulike lover.  

1. juni satte derfor regjeringen ned et utvalg som skal utrede en samlet lov mot diskriminer­ing og spørsmålet om ratifisering av en tilleggsprotokoll i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Utvalget skal også utrede bortfall av det unntaket fra forbud mot diskriminering som likestillingsloven og arbeidsmiljøloven i dag har for religiøse trossamfunn. Utvalget, som ledes av professor Hans Petter Graver, er sammensatt av en gruppe eksperter med høy juridisk kompetanse. I tillegg vil det bli etablert en referansegruppe for utvalget med representanter for ulike miljøer som kan bli utsatt for diskriminering samt for arbeidslivets parter. Utredningen skal være avsluttet innen 1. juli 2009, men den delen som skal omhandle unntak for religiøse trossamfunn skal leveres innen 1. januar 2008, opplyser arbeids- og inklu­deringsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding. En diskriminerings- og tilgjengelighetslov knyttet til ­nedsatt funksjonsevne skal være klar til kommende årsskifte. Den berøres ikke av det nyoppnevnte lovutvalget.

Personvern og cookies