Dyrere å ha seniorer

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Det skal bli dyrere for arbeidsgiverne å ha ansatte over 62 år. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke arbeidsgiveravgiften for denne arbeidstakergruppen med ett prosentpoeng.  

Med nåværende ordning har arbeidsgivere som har ansatte over 62 år en redusert arbeidsgiveravgift for seniorene med 4 prosent. Denne reduksjonen skal bare bli på 3 prosent kommende år.

Partene var enige
En slik reduksjon i seniorpolitiske virkemidler var partene enige om da forlengelsen av IA-avtalen ble diskutert før sommerferien. Det var også enighet om at det frigitte beløpet, som representerer hele 276 millioner kroner, skal brukes til å styrke ulike tiltak knyttet opp mot IA-avtalen. Dette slås også fast i forslaget til statsbudsjett. Regjeringen ønsker videre å gjeninnføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift fra neste år. Den distriktspolitiske ordningen med ulik avgift for virksomheter lokalisert på forskjellige steder i landet ble stanset etter påtrykk fra EUs kontrollorgan ESA fordi den ble oppfattet som diskriminerende. Etter nye forhandlinger har ESA nå godkjent et nytt forslag som innebærer at de fleste kommuner som hadde nedsatt arbeidsgiveravgift før 2004, igjen får redusert sats.

Personvern og cookies