Dugnad mot landbruksulykker

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Hittil i år har det vært et urovekkende høyt antall dødsulykker i landbruket. Nå vil landbruks- og matminister Lars Peder Brekk ha en nasjonal dugnad mot ulykker i næringen.

– Jeg er veldig bekymret over utviklingen på dette området, den er svært negativ, sier landbruksminister Brekk.  Det ble klart allerede i sommer at 2008 tegnet til å bli et ulykkesår for jord- og skogbruksnæringen. I løpet av første halvår i år hadde Arbeidstilsynet registrert ni dødsulykker. To måneder senere var tallet kommet opp i elleve.
Få ned ulykkestallene
– Dette er noe vi følger veldig nøye med på, vi er nødt til å få ned antall ulykker. I den forbindelse har departementet invitert en rekke sentrale aktører fra landbruket og forsikringsbransjen til et oppstartmøte for en idédugnad om dette temaet i høst, opplyser landbruksministeren. Brekk forteller at den sterke ulykkesbelastningen i næringen ble debattert på et møte i sommer, der representanter for landbrukets organisasjoner og forsikringsbransjen var til stede. Det var bred enighet om at det må settes kraftig fokus på HMS-arbeidet i landbruket for å få ned ulykkestallene.

Engasjere flere
– Vi må gå bak tallene og se hva som ligger der. I tillegg til dødsulykkene kan vi frykte at det er en omfattende underrapportering av ulykker som medfører skade, men som vi ikke har kunnskap om. I tillegg har vi mange som sliter med psykiske lidelser i landbruksnæringen. Det gir seg blant annet utslag i mangelfullt stell av dyr og regelrette dyretragedier. Landbruket er en av de farligste arbeidsplassene i Norge og med jevne mellomrom er søkelyset satt på alle ulykkene. De siste par årene har det vært en markert nedgang, men nå har dette snudd. Landbruksministeren tror at langt flere enn hittil må engasjeres i det ulykkesforebyggende arbeidet.
– Landbrukets egne organisasjoner må sterkere på banen og vi må få med den enkelte bonde. Dessuten må vi se på regelverket og de organer som skal håndheve det, slik som Arbeidstilsynet og Mattilsynet. Lederopplæringen for dem som har ansatte på gårdsbruket, må vi også ha fokus på.

Et felles løft
I første omgang vil landbruksministeren invitere representanter for de viktigste aktørene i næringen, det vil si landbrukets ulike organisasjoner og aktuelle forsikringsselskap.
– Vi kommer med tiden til å gå bredt ut for å få engasjert flest mulig, men i denne omgang må vi holde oss til et representativt utvalg for å få et håndterlig format på utvalget. Foreløpig kan ikke landbruksminister Brekk si noe om hvordan departementet skal arbeide videre med ulykkesforbyggingen, men det er klart at dette er et arbeid som vil gå over lengre tid.
– Hvis vi klarer å redusere antallet dødsulykker og yrkesskader i landbruket, vil vi oppnå økt trivsel, bedre kvalitet og økt lønnsomhet i næringen, mener Brekk.
– Det dreier seg både om en holdningsendring for dem som jobber i landbruket og et felles løft der hele næringen må være representert.

Personvern og cookies