Drømmeboka fra arbeidslivet

Tekst: Grethe Ettung (2006)
Vi har spurt en del arbeidsmiljøspesialister om hva de ville ha laget bok om hvis vi opphøyde dem til eneveldige redaktører i forlag med ubegrensede midler. Her er svarene:

Smilets historie
– Min drømmebok er boken om «det moderne smilets historie» skrevet av en forfatter som kritisk reflekterer over smilet i det moderne arbeidsliv, sier Inger Haukenes, fysioterapeut og filosof ved Seksjon for arbeidsmedisin på Universitetet i Bergen. – Kort sagt så lurer jeg på om det moderne smilet er i ferd med å utkonkurrere den kritiske refleksjon. – Den ideelle forfatter ville vært filosofen René Descartes, selv om han døde allerede i 1650. I tråd med sin metodiske tvil ville Descartes spurt om positivitet, optimisme, begeistring og smil er nødvendige betingelser for å lykkes i det moderne arbeidsliv. Han ville etterspurt vilkårene for den langsomme analytiske refleksjon – den som former kritikken og gir grunnlag for endring og vekst. – Dette er en bok og en tematikk jeg ville frydet meg over, slik det er mulig å fryde seg over en rar villblomst blant smilende tulipaner.

Annerledesboka
– Jeg tilhører, naturlig nok, dem som er svært fornøyd med utviklingen når det gjelder arbeidslivslitteratur de siste årene. Men jeg savner «annerledesboka», sier Torgrim Kokaas, fagansvarlig for HMS i AOF Norge: Med ubegrenset tilgang til midler ville jeg valgt en utradisjonell variant. Arbeidsmiljøtema som tidsklemma, skiftordninger, trivsel, økonomi og sikkerhet, sett fra forskjellige ståsted og med ulik vinkling. Den lille hverdagshistorien, faktastoff, bilder og dikt som illustrerer mangfoldet og omfanget av begrepet arbeidsmiljø. En bok som kan leses stykkevis og delt, for munterhet og ettertenksomhet, for varme sommerdager og kjøligere kvelder. – Som bidragsytere ville jeg valgt meg et «lag» av ledere, poeter, økonomer, illustratører, politikere, verneombud og profesjonelle forfattere.
Hei, Bill Gates!
Vel, med utgangspunkt i at verken penger, tid eller teknologi setter noen skranker så ville mitt drømmeprosjekt vært slik: Jeg ville ringt Bill Gates og sagt «Hei Bill, jeg vil gjerne ha deg med på å utvikle historiens første e-papirutgivelse, sier seniorredaktør Merethe Fæhn i Universitetsforlaget. Ta med deg et par flinke folk og kom til Norge. I virkeligheten er e-papiret foreløpig under utvikling. Man regner med at det vil ta rundt ti år å perfeksjonere teknologien slik at e-papiret kan erstatte den tradisjonelle skjermen. Med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven skulle vi utviklet en digital utgivelse der alle sider ved loven ble gjennomgått og forklart. Det skulle vært linker til alle relevante rettskilder. Alle rundskriv, forskrifter osv skulle ligge inne. Tjenesten skulle fortløpende oppdateres (Westlaw oppdaterer sine tjenester hvert 15 minutt!). I tillegg skulle vi ha en 24 timers svartjeneste. Så ville jeg plukket ut sju-åtte forfattere med forskjellig kompetanse. For eksempel et par advokater fra hhv LO og NHO, et par dommere med særlig erfaring fra arbeidsrett, og et par jurister fra forvaltningen. I tillegg ville jeg gjerne hatt med et par stykker med solid erfaring som tillitsvalgte. Jeg ville «kjøpt dem fri» fra sine arbeidsoppgaver i ett år slik at de kunne ha fullt fokus på å skrive. I tillegg til Bill Gates, hans folk og forfatterne ville jeg supplert gruppen med en språkkyndig person, for eksempel Dag Gundersen som vi ofte bruker til å språkvaske manuskriptene våre. Han greier å foredle de mest kompliserte faglitterære tekster til forståelig lesing. Jeg ville jobbet tett med denne gruppen i ett år, og jeg tror vi kunne laget et sensasjonelt bra produkt, men det blir nok med drømmen!!
Sosialmedisinsk verk
– Rolf Hanoa, tidligere professor i sosialmedisin i Tromsø, skrev en bok om arbeidslivets sosialmedisin en gang tidlig på 80-tallet, forteller Steinar Westin, professor i samfunnsmedisin ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Jeg tror den bare kom ut i ett opplag. Noen burde ta opp tråden igjen og lage en ny bok om dette emnet. Dette er en uhyre viktig del av en leges arbeidsfelt som blir alt for dårlig dekket i de generelle lærebøkene. I helseundersøkelser er man veldig nøye med å spørre om hver minste detalj ved folks livsstil, men glemmer ofte å spørre om yrke. Yrkets dimensjon innen medisinen blir ofte glemt. – Jeg tror Ebba Wergeland ville vært en utmerket forfatter av en slik bok.
En omskolert NHO-sjef
Det strømmer jo på med bøker om ledelse og arbeidsliv hele tiden. Vet ikke folk nok? Det er da ikke kunnskap som mangler, mener Magne Lerø, ansvarlig redaktør i Ukeavisen Ledelse. Utfordringen er jo å gjøre noe med det man faktisk vet, å sørge for at man tar fatt i det som må fikses før det ødelegger innsatsvilje, helse eller trivsel. Sjefene for landets sjefer, Finn Bergesen jr. i NHO, orker ikke lese særlig mange av de bøkene som skrives om de emner han som NHO-sjef selvsagt er opptatt av. Han leser romaner istedenfor. Bedre å lese om livet slik det arter seg enn teori om slik det burde være. Er det mulig å omskolere Bergesen til romanforfatter når han om noen år går av i NHO? Bergesen kunne skrevet en roman som hadde rystet og forandret ledere og ansatte. Det hadde helt sikkert blitt bedre arbeidsmiljø av det.
Personvern og cookies