Drepende lange arbeidsdager

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Menn i dårlig fysisk form, som jobber mer enn 45 timer i uka, har økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer.

Det viser en stor undersøkelse gjort av forskere ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, i Danmark. I undersøkelsen ble mennene inndelt i tre grupper etter deres kondisjonsnivå, og de med lavest nivå fikk påvist en betydelig risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer. De to gruppene med høyest kondisjonsnivå var på samme nivå som menn som arbeider mindre enn 40 timer i uka, og opplevde ikke noen økt risiko.

Sosiale skiller påvirker ikke
Undersøkelsen omfatter over 5000 menn som har blitt fulgt i 30 år. Data viser også at risikoen for å få hjerte- og karsykdommer ved lange arbeidsdager, også gjelder når man tar høyde for fysiske krav i arbeidet og sosioøkonomiske forhold.
Du kan lese mer om resultatene som er publisert i det anerkjente legetidsskriftet Heart.

Personvern og cookies