Drapsdømt etter arbeidsulykke

Av Turid Børtnes (2002)

For første gang i norsk rettshistorie er en arbeidsleder dømt for uaktsomt drap etter en arbeidsulykke. Prosjektlederen for firmaet Techno Dive i Rogaland er dømt til ubetinget fengsel i 90 dager etter en ulykke i en undervannstank på et kranskip i februar i fjor. Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

Prosjektlederen ble også dømt for brudd på arbeidsmiljøloven. Firmaets daglige leder er dømt til betinget fengsel i 24 dager og en bot på 30.000 kroner for brudd på samme lov. Firmaet der den omkomne var ansatt slipper heller ikke fri, det er ilagt en bot på 150.000 kroner. Ulykken skjedde i forbindelse med reparasjon under vann på et kranskip i februar 2001. To arbeidere ble sendt ned i en undervannstank, en såkalt cofferdam som gjør det mulig å arbeide på skipssiden med for eksempel sveising.

Store mangler
På grunn av vanntrykket og krengning av skipet brøt tanken sammen og ble fylt med vann. Den ene personen druknet, den andre berget så vidt livet. Undersøkelser senere har vist at cofferdammen brøt sammen fordi den ikke tålte vanntrykket. Det er konstatert store mangler både ved konstruksjonen av tanken, manglende sertifisering, vanskelige evakueringsmuligheter og alt for dårlig opplæring av de som skulle bruke den. Arbeidstilsynet (AT) ønsker ikke å kommentere saken direkte før dommen er rettskraftig, men direktør Ivar Leveraas sier at han synes det er positivt at politiet og domstolene tar i bruk strengere virkemidler for å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet. Dette er et skritt i riktig retning når det gjelder straffenivået i slike saker, mener Leveraas.

Personvern og cookies