Døråpner til næringslivet

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Mentor Vibeke Hammer Madsen (53) og mentee Shezana Islam (24) synes samarbeidet har vært utviklende for dem begge. 

Norsk-pakistanske Shezana arbeidet med introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger i Oslo da hun deltok på 8. mars-konferansen «Kvinner er kvinner best», og hørte innlegget til Hammer Madsen. – Jeg hørte Vibeke tale på konferansen, og syntes hun var dyktig. Jeg kunne absolutt tenke meg å delta i en mentor-ordning, og ga uttrykk for dette overfor Vibeke. – Jeg ble imponert over at hun turte å ta kontakt, og tenkte at her står jeg overfor ei som vil noe, konstaterer HSH-direktøren.

Trygghet og støtte
Begge synes ordningen har fungert tilfredsstillende. – Vi fant tonen raskt, og har samarbeidet veldig godt. Det å få en næringslivsleder til å veilede og støtte deg betyr mye. En slik mentor/mentee-ordning gir unge kvinner med ikke-vestlig bakgrunn en unik mulighet til å skaffe seg kontakter og opparbeide seg et nettverk, påpeker Shezana. For Vibeke som mentor, hadde veiledningen flere dimensjoner. – Jeg ville både bekrefte og avkrefte hvordan norsk næringsliv fungerer overfor Shezana, fordi hun ikke har noe nettverk. I forhold til utdanning ville jeg fokusere på det hun er god på og interessert i, jeg ville gi henne trygghet og se på hvilke dører jeg kunne åpne etter hvert. – Videre har det å se samfunnet og arbeidsmarkedet fra Shezanas ståsted, gitt meg nye perspektiver. Shezana hadde en bachelorgrad i sosialantropologi, men var uviss på hva hun skulle satse på videre. – Jeg var veldig usikker på hva jeg skulle ta master i, men sammen med Vibeke fikk jeg sortert tankene mine, og kom fram til at det måtte bli sosialantropologi. Det er et 2-årig studium som jeg ser fram til å begynne på.

Bevare særpreget
Vibeke er opptatt av å ta vare på særpreget hos menteene. – Derfor fokuserte jeg på de fagene Shezana er genuint interessert i, og ikke fag som økonomi og ledelse som de fleste blir anbefalt å ta dersom de sikter seg inn på næringslivet. Gjennom Vibeke som mentor, får Shezana anledning til å knytte til seg verdifulle kontakter i næringslivet. – Vibeke har spurt om jeg kan tenke meg å skrive en masteroppgave i samarbeid med en næringslivsbedrift. Det vil kunne åpne dører for meg, og gi meg muligheter som jeg ellers kanskje aldri ville kunne oppnå, fastslår Shezana.

Personvern og cookies