Dømt til betinget fengsel

Tekst: Turid Børtnes (2001)

En bedriftsleder i Buskerud er dømt til betinget fengsel i 14 dager og en bot på 10.000 kroner for ikke å ha meldt fra til Produktregisteret om hvilke malingprodukter firmaet hans solgte. Det er første gang det idømmes betinget fengselsstraff i slike saker.

Tidligere er to bedrifter ilagt bøter for lignende forhold. Økokrim har flere tilsvarende brudd på loven om produktkontroll under etterforskning. Det er Arbeidstilsynet og Statens forurensningstilsyn som har avdekket sakene. I følge loven er alle som produserer eller innfører mer enn 100 kilo av et helse- eller miljøskadelig kjemisk stoff eller produkt, pliktig til å få det deklarert av Produktregisteret.

I den aktuelle saken ble det produsert 3,5 tonn maling- og limprodukter årlig, som blant annet inneholdt løsemidler og stoffer som kan være kreftfremkallende. Det talte i formildende retning at produsenten, en liten bedrift med to ansatte, hadde utstyrt alle produktene med datablad med korrekte opplysninger. Men deklarasjonsplikten hadde han oversett i hele ni år.

Personvern og cookies