Dømt for uaktsomt drap

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Dommen i saken mot to arbeidsledere som ble ­funnet skyldig i uaktsomt drap, etter at to svenske bygningsarbeid­ere omkom ved rivearbeider på Kampen skole i 2002, er nå rettskraftig.
De to arbeidslederne, en arbeidsformann og en byggeleder, ble dømt til betinget fengsel i henholdsvis 120 dager og 90 dager i både lagmannsretten og tingretten, en dom som er stadfestet av Høyesterett etter at dommene ble anket. Arbeidslederen ble funnet skyldig i uaktsomt drap under skjerpende omstendigheter, mens byggeleder­­en ble dømt for uaktsomt drap. I lagmannsretten ble Oslo kommune frifunnet for brudd på arbeidsmiljøloven. Det samme ble et entreprenørfirma som var ilagt en bot på en halv million kroner i tingretten. Et annet byggefirma ble domfelt, men fikk redusert boten til 100.000 kroner i lagmannsretten. De siste rettsavgjørelsene er også anket videre og disse lagmannsrettsdommene er dermed ikke rettskraftige.
Personvern og cookies