Dokumentasjonssenteret

(2006)

Dokumentasjonssenteret for personer med nedsatt funksjonsevne er et selvstendig forvaltningsorgan som ble etablert etter initiativ blant annet fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, forskningsmiljøer og Statens råd for funksjonshemmede. Det skal dokumentere barrierer og diskrimi­nerende praksis som stenger funksjons­hemmede ute fra ulike samfunnsområder.

Personvern og cookies