Din beste arbeidsdag

(2008)

Anders Folkestad, leder for Unio

– Hvordan ser din beste arbeidsdag ut? – Ein dag prega av tempo og handling og prega av at ein får utretta noko viktig på vegne av medlemmene. – Hva gjør deg mest glad på jobben? – Når effektive diskusjonar endar opp i konkrete planar/tiltak/resultat og vi er fleire som deler den positive opplevinga. – Hva kan gjøre deg sint? – Sint viss eg sjølv har gjort unødige tabbar/feil – kan også bli irritert over manglande oppfølgjing, men det mest enerverande er når teknologien (internett med mer) sviktar. – Hva vil du helst ha endret ved jobben din? – Skulle gjerne ha brukt meir tid på og med kollegaer.

Personvern og cookies