Din beste arbeidsdag

(2009)

Tor Saglie, direktør i NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet

– Når jeg treffer ansatte på NAV-kontorer og andre enheter rundt i landet. Det gjør godt å bli kjent med den praktiske arbeidshverdagen til våre dyktige medarbeidere, ikke minst blir jeg inspirert av den flotte innsatsen som gjøres overfor våre brukere. Samtidig får jeg nyttige synspunkter og tilbakemeldinger på reformarbeidet.
– Hva gjør deg mest glad på jobben?
– Når vi kan dokumentere at vi gjør en stadig bedre jobb overfor de av våre brukere som sliter mest med livene sine!
– Hva kan gjøre deg sint?
– Uriktige og urimelige påstander om NAV eller rettet mot min person, som for eksempel at jeg ikke tar de ansatte på alvor.
– Hva vil du helst ha endret ved jobben din?
– Arbeidspresset er selvsagt stort, men det er det nok vanskelig å gjøre noe med!

Personvern og cookies