Diabetes for livet

(2004)
Yngvar Christophersens bok «Diabetes for livet» er meget velskrevet og rett på sak.
Svært mange vil ha glede av å lese den, ikke bare de som har sykdommen, men også familie og venner»skriver en av Norges fremste diabeteseksperter, Kristian F. Hanssen. Han er professor og leder for Aker/Ullevål Diabetes Forskningssenter. Ledelse i en kunnskapsøkonomi
Tidsskrift om arbeidsrett
Boken er full av nyttige faktaopplysninger: Det er 200.000 diabetikere i Norge, og antallet er beregnet å nesten doble frem til 2025. På en arbeidsplass med 100 ansatte, er det minst 5 diabetikere, og ytterligere 10 lever med diabetes i sin nærmeste omkrets. En fjerdedel av diabetikerne holder sykdommen skjult for leder og kolleger på jobben. Hvorfor gjør de det? Føler de skam, eller at diabetes ødelegger deres karrieremuligheter? Mellom 50 og 100.000 nordmenn har diabetes uten selv å vite det, selv om det er enkelt å stille diagnosen med en blodprøve. Type 2 diabetes omtales som en livsstilssykdom. Det er en farlig betegnelse, for det antyder at man selv er skyld i det. «Han fikk bare som fortjent», sies det. Dette er ikke riktig, selv om diabetes type 2 ofte opptrer samtidig med overvekt og lite aktivitet. Men årsakssammenhengene er uklare. De små ting kan forbedre diabetes-tilstanden vesentlig. Boken gir flere praktiske tips.   Diabetes for livet er innbundet og på 224 sider. Den koster kr. 298,00 i bokhandelen og kr. 268,00 (+porto) på nettstedet www.diabetesforlivet.no. ISBN 82 996870-0-4. Ledere er personlige garantister for organisasjoners orden og retning. De er bærere av autoritet. Denne boken analyserer autoritetsformer i vestlig kultur og går igjennom moderne ledelsesforskning som forsøker å begrunne og legitimere autoritet vitenskapelig. Den stiller spørsmålet: Hvorfor gjør noen det noen andre sier? Autoritet er et mer sammensatt forhold og fungerer som «noe mer enn en overtalelse, og noe mindre enn en ordre». Den beveger seg mellom kontroll og tillit og mellom makt og frivillighet, og autoritet bygger bestandig på et element av tro. Ledelse lar seg derfor aldri fullt ut begrunne vitenskapelig. I den industrielle kapitalismen har autoritet vært sterkt forankret i en styringsrett basert på eiendom og kontroll over kapital. I en økonomi der kunnskap er kapital, blir en slik styringsrett utfordret. Kunnskap har immaterielle egenskaper som gjør den vanskelig å eie, og den må deles for å ha verdi. Forfatteren Tian Sørhaug er sosialantropolog og seniorforsker ved Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo. Han har mer enn 20 års erfaring med arbeidslivsforskning fra Arbeidsforskningsinstituttet, der han også har vært direktør. Han har tidligere utgitt Om ledelse. Makt og tillit i moderne organisering (1996). Managementalitet og autoritetens forvandling er utgitt på Fagbokforlaget. Boken har 353 sider. ISBN: 82-7674-572-5. Pris: kr. 349,00
Arbeidsrett er et tidsskrift for arbeidsrettslige spørsmål i vid forstand. Antall jurister som arbeider innen dette fagfeltet har økt betraktelig, og det har også vært en betydelig vekst i arbeidsrettslige saker de siste årene. Ikke minst gir utviklingen innen EU-retten større utfordringer når det gjelder faglig oppdatering. Tidsskriftet Arbeidsrett spenner over et vidt felt; fra juridiske fagartikler, domsanalyser til ny rettspraksis på det arbeidsrettslige området. Ansvarlige redaktører er Jan Fougnerog Tarjei Thorkildsen. Arbeidsrett utgis av Universitetsforlaget, og kommer ut fire ganger i året. Et årsabonnement koster kr. 750,00, mens studenter får betydelig rabatt. ISSN 1503-5883.
Personvern og cookies