Dette sier forskriften

(2003)

Arbeidstilsynets «forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.» kan du finne på www.arbeidstilsynet.no. Her er noen av de viktige reglene for stillaser:

På steder som ellers er vanskelig tilgjengelige, skal det sørges for stillas, arbeidsplattform eller stige som gjør det mulig å komme til og å utføre arbeid på stedet på en forsvarlig måte. Produsent eller leverandør av stillas, stige og konstruksjoner på tak og fasader skal sørge for monteringsveiledning med illustrasjoner. Produsent, selger, utleier eller utlåner skal sørge for at monteringsveiledning er tilgjengelig for stillasbyggeren eller montøren. Den skal på lett forståelig norsk gi informasjon om belastningsklasse, fundamentering, oppstilling, bruk, tilsyn, nedtaking, vedlikehold, reparasjon og kassasjonskriterier.
Pliktig opplæring

Arbeidsgiveren plikter å gi arbeidstakere som skal bygge stillas nødvendig teoretisk og praktisk opplæring. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillasbygging høyere enn 5 m, skal han påse at arbeidstaker har a) minst 6 måneders praksis i virksomhet som nytter stillas i arbeidet, b) 36 timers teoretisk opplæring og c) 72 timers praktisk øvelse. Ved kortvarige arbeider kan stige brukes som atkomst. Den skal være forsvarlig festet. Der atkomst til gulv høyere enn 3,5 m er tilnærmet vertikal stige, skal den være utstyrt med ryggbøyle fra 2,5 m. Stillaset skal være utformet slik at brukerne skal kunne bevege seg uten risiko for å henge fast i eller støte mot innstikkende eller nedhengende stillasdeler eller gjenstander på stillaset. Stillasgulv skal fastgjøres forsvarlig til stillaskonstruksjonen og være uten vippeender. Det skal være jevnt, glisikkert og tilstrekkelig tett, slik at materialer, verktøy og liknende ikke kan falle gjennom gulvet. Det skal ha tilstrekkelig stivhet for å sikre tilfredsstillende arbeidsforhold og trygghet.

Personvern og cookies