Dette sier arbeidsmiljøloven om overtid

Fotografi av et bord med mange datamaskiner og folk som jobber

Arbeidstakers arbeidstid har vært regulert gjennom arbeidsmiljøloven i flere tiår. Arbeidstiden er en viktig faktor når det gjelder de ansattes trivsel og opprettholdelsen av et godt arbeidsmiljø. Derfor er det viktig at arbeidstiden er underlagt strenge regler som sørger for at arbeidstakerens rettigheter ivaretas. For at et arbeidsmiljø skal være godt er det derfor viktig at reglene følges, slik at arbeidskraften i en bedrift ikke utnyttes. 

Arbeidsmiljølovens § 10-6 handler om overtid. Overtidsarbeid defineres som arbeid utover det Arbeidsmiljøloven har satt som grense for alminnelig arbeidstid. Overtid kan ikke brukes som en fast ordning, og er kun tillatt dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov. Slike tilfeller kan være:

  • ved høyt fravær og underbemanning, slik at den daglige driften forstyrres
  • dersom det er fare for at maskiner, produkter, anlegg og lignende kan ta skade
  • ved et uventet arbeidspress eller deadline
  • høyt arbeidspress på grunn av sesong
  • mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse


I tillegg til å legge føringer på når overtid er tillatt, har også Arbeidsmiljøloven satt regler for hvor mye overtid som er tillatt. Etter Arbeidsmiljøloven er overtidsarbeid begrenset til:

  • 10 timer per uke
  • 25 timer i måneden
  • 200 timer innenfor et år


Dersom en virksomhet er tariffbundet kan overtidsarbeidet utvides med henholdsvis 20, 50 og 300 timer, dersom dette er avtalt. I særlige tilfeller kan arbeidstilsynet samtykke til overtidsarbeid på 25 timer per uke eller 200 timer i en periode på 26 uker. I tillegg til begrensningene på overtidsarbeid i gitte perioder er det også satt regler om begrensninger på samlet arbeidstid per dag og uke, samt unntak og gjennomsnittsberegning.

Forskjellen på mertid og overtid

Arbeid utenfor alminnelig arbeidstid skal regnes som overtid. Mertid er arbeid utover avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grense for alminnelig arbeidstid. Et eksempel på mertid er når en deltidsansatt jobber differansen mellom deltid og fulltid. Så lenge den ansatte holder seg innenfor alminnelig arbeidstid for fulltidsstilling er dette mertid og ikke overtid. 

Hva med fleksitid?

Fleksibel arbeidstid, eller fleksitid, er en avtale som innebærer at arbeidstiden kan variere innenfor en bestemt ramme, såfremt gjennomsnittet arbeidstimer er det antallet som følger av arbeidsmiljøloven eller etter avtale. Ofte kjennetegnes ordninger med fleksibel arbeidstid av en kjernetid hvor alle ansatte med fleksitidsordninger må være tilstede på arbeidsplassen. Ofte er det på starten og slutten av arbeidsdagen at de ansatte har friheten til å velge selv. 

Grenser for en sunt arbeidsmiljø

Noe som kan være utfordrende med fleksibel arbeidstid og overtid, er at det kan gå utover ivrige og engasjerte ansatte. Å være engasjert i arbeidet sitt betyr at jobben oppleves nyttig og meningsfullt, og tyder på et spennende arbeidsliv. Dette er selvfølgelig positivt for både arbeidsplassen og den ansatte, og i forhold til et helseperspektiv i arbeidslivet. Det som derimot er viktig å huske på er å sette grenser, selv om arbeidet er engasjerende. Grenser er viktig for å ha et sunt arbeidsmiljø. I noen tilfeller kan jobben bli en slags “honningfelle", hvor arbeidet er såpass givende at den ansatte jobber utover arbeidstiden, uten å få riktig betalt for arbeidet som er utført. 

Kurs, litteratur, materiell og rådgivning fra Arbeidsmiljøsenteret 

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer flere kurs for både ansatte, ledere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre som ønsker å lære mer om hvordan oppnå et godt arbeidsmiljø. Vi kan blant annet tilby kurs i:

Ta gjerne en titt på vår kursoversikt. Her kan du se hvilke kurs vi tilbyr, i tillegg til når og hvor de ulike kursene avholdes. I tillegg til å arrangere kurs har vi en HMS-butikk med et stort utvalg litteratur og materiell for bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Av litteratur som vedrører arbeidstid og rettigheter kan vi tilby blant annet:


Har du spørsmål om arbeidstid?

Ta gjerne kontakt dersom du er usikker på dine rettigheter med tanke på arbeidstid, overtid, mertid eller fleksitid. Du finner kontaktinformasjonen til Arbeidsmiljøsenteret her. Du kan også sende en mail til våre seniorkonsulenter Aud Steiring eller Hilde Hus Svanevik. Vi svarer deg gjerne på det du lurer på!

Personvern og cookies