Dette er saken

(2004)

Sluttrapporten fra helsemyndighetene vinteren 2004 konkluderer med at 231 pasienter fikk påvist smitte fra munnpenslene. Flere døde, 50 av dødsfallene er satt i forbindelse med smitten, men en vet ikke sikkert om det er en sammenheng mellom denne infeksjonen og dødsfallene. Alle var pasienter med alvorlige sykdommer i utgangspunktet. Rapporten viser klart at munnpenslene ble infisert i lokalene til Snøgg, men i tillegg konkluderer Helsetilsynet med at sykehusene handlet høyst kritikkverdig med å bruke samme pensel flere ganger. En tredjedel av de smittede hadde ikke brukt munnspenslene i det hele tatt, de var smittet på annen måte på sykehusene. I rapporten settes det også spørsmålstegn ved om regelverket for bruk og vedlikehold av medisinsk utstyr, samt melding om svikt ved slikt utstyr, er godt nok. Snøgg Industri AS er en gammel familiebedrift som ble startet i 1945. Hovedproduktene er innen førstehjelp, medisinsk utstyr og veterinærmedisin levert til blant annet sykehus og andre helseinstitusjoner, industri, offshore og forsvaret. 15 ansatte jobber i Snøgg Industri AS og 12 i salgsselskapet Snøgg AS.

Personvern og cookies